Aktuelt fra Nye Drammen

Endagsvalg for Nye Drammen

Valgdagen for kommunestyret i Nye Drammen blir mandag 9. september neste år. Flertallet i fellesnemnda ønsket ikke to dagers valg, i tråd med rådmannens innstilling.

Publisert:

Endagsvalg for Nye Drammen

Åpner for en ny prosess rundt kommunevåpenet

Fellesnemnda sender forslaget «Årringer – ringvirkninger» som nytt kommunevåpen videre til behandling i kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker og bystyret i Drammen, men åpner samtidig for at hele prosessen kan bli startet på nytt.

Publisert:

Åpner for en ny prosess rundt kommunevåpenet

Samlet på MOT-konferanse

Nedre Eiker mottok gjev pris og verdifulle erfaringer ble drøftet på tvers av kommunegrensene da ungdomsskoleledere fra Svelvik, Drammen og Nedre Eiker møttes på MOT-konferanse.

Publisert:

De unges ønsker for Nye Drammen

Dialogmøtet med ungdom i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble ikke "Drømmen om Nye Drammen", men mer en konkret beskrivelse av hvordan den nye kommunen bør bli for å imøtekomme morgendagens innbyggere.

Publisert:

Søker tre direktører

Stillingene som direktører for Arbeid og inkludering, Kultur, by- og stedsutvikling, og Utvikling og digitalisering lyses ut.

Publisert:

I dialog om den nye kommunen

For første gang møttes innbyggere fra Solbergelva og Åssiden til et dialogmøte om fremtiden i den nye kommunen. Temaet var lokaldemokrati og stedsutvikling. Aktive og engasjerte deltakere sørget for idéflom og god stemning.

Publisert:

I dialog om den nye kommunen

Fem direktører ansatt i nye Drammen kommune

Prosjektrådmann Elisabeth Enger har ansatt fem kommunaldirektører til sin ledergruppe for nye Drammen kommune. De tre gjenstående direktørstillingene vil nå bli utlyst eksternt.

Publisert:

Fem direktører ansatt i nye Drammen kommune