Aktuelt fra Nye Drammen

Lokalisering av kultur, idrett og frivillighet

Rådmannen har nå besluttet hvor de ulike tjenestene innen kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune skal lokaliseres etter årsskiftet. – Jeg mener vi har kommet fram til en beslutning som bedre imøtekommer innspillene fra de ansatte, samtidig som vi ivaretar behovet for tverrfaglig samarbeid, sier rådmann Elisabeth Enger.

Publisert:

Lokaliseringen er besluttet

Rådmannen har etter drøftinger med de ansattes organisasjoner besluttet lokalisering for de ikke-stedbundne tjenestene og enhetene i Drammen kommune etter 1. januar 2020.

Publisert:

Nytt kommunevåpen vedtatt

Ikke overraskende var saken om nytt kommunevåpen den som skapte mest debatt i tirsdagens kommunestyremøte. Med 33 mot 24 stemmer ble Drammens kommunes nåværende byvåpen valgt til å være den nye kommunens kommunevåpen.

Publisert:

Se kommunestyremøtet på nett

Se debatten og avstemningen om blant annet nytt kommunevåpen i kommunestyremøtet 19. november.

Publisert:

Medvirkning før budsjettrevisjonen

De siste årene har nåværende Drammen kommune gjennomført budsjetthøringer med lag og foreninger i forkant av budsjettbehandlingen. Dette blir ikke gjort på samme måte i høst, men det legges opp til en medvirkningsprosess fram mot budsjettrevisjonen før sommeren 2020.

Publisert:

Høring: Forskrift om rett til langtids botilbud

Utkast til lokal forskrift - til offentlig høring: Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Drammen kommune.

Publisert:

Rådmannens forslag til lokalisering

Rådmann Elisabeth Enger har lagt fram sitt forslag til lokalisering av tjenester og enheter i Drammen kommune som etableres 1. januar 2020. 

Publisert:

Grønne løsninger på Drammens tak

For det nye landbrukskontoret i den nye kommunen blir grønne verdier viktig. De vil både forvalte tradisjonelle næringer og sette nye tanker ut i livet – som blant annet bytak som grønne lunger.

Publisert: