Aktuelt fra Nye Drammen

Nye Drammen effektiviserer

Fellesnemnda i Nye Drammen kommune ga tilslutning til en forventning om 2,5 til 3 prosents effektivisering som en engangseffekt ved etableringen av ny kommune.

Publisert:

Innspillsmøter før organisering

Hvordan skal den nye kommunen organiseres og styres? En serie innspillsmøter er i gang før organiseringen spikres før påske.

Publisert:

Felles plattform for kommunenes IKT-systemer

Nye Drammen er godt i gang med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-systemer. Nå foreligger det første nyhetsbrevet om dette omfattende arbeidet.

Publisert:

Førjulsbesøk hos Aass bryggeri

Landets eldste bryggeri skinner i desembermørket. Det produseres på høygir. Aass er så mye, bryggeri, kulturhistorie, signalbygg, nasjonal og internasjonal merkevare, industripark og eiendomsutvikler.

Publisert:

Tenker nytt om folkestyret

Hvordan kan én stor kommune bli mer demokratisk enn tre kommuner hver for seg? I hele 2018 har en arbeidsgruppe som ser på det fremtidige lokaldemokratiet, arbeidet med dette spørsmålet. Sakte, men sikkert nærmer vi oss et svar.

Publisert:

Tenker nytt om folkestyret

Nye veinavn i fellesnemnda

74 veier får nye navn i Nye Dammen kommune. Blant annet SIF-legenden Inge Thun får en vei oppkalt etter seg i Drammen. Nå skal de tre kommunene behandle saken.

Publisert:

Nye veinavn i fellesnemnda

Mer demokrati, sterkere innflytelse

Et styrket lokaldemokrati handler om tre mål: Påvirkning, medvirkning og vitalisering. Merete Andrea Risan som leder arbeidsgruppen for lokaldemokrati i Nye Drammen, mener å ha funnet en nyskapende modell som brøyter vei.

Publisert: