Prosjektorganisasjonen for Nye Drammen kommune passerte denne uken 100 dager siden oppstart ved nyttår. En rekke prosjekter er i gang.

Her finner du en aktivitetskalender  for aktivitetene ut april måned. I denne kalenderen finner du bare de mer utadrettede aktivitetene, de som er rettet mot øvrige ansatte, brukere av kommunale tjenester og offentligheten.

Noen av aktivitetene trenger nærmere forklaring:

Dialogmøter i lokaldemokrati er en møteplass mellom politikere, inviterte og andre. Møtene er naturligvis åpne. Nylig hadde vi et slikt møte i Svelvik, og 19. april kommer neste møte i denne serien, denne gangen i Mjøndalen. Det kommer vi nærmere tilbake til.

Videre pågår møtene i de såkalte arbeidsgruppene. Dette er grupper som ledes av politikere. Les om arbeidsgruppene, hvem som deltar her, og hva de jobber med.

Nedenfor bilde av prosjektorganisasjonen: Fra venstre rådgiver Parminder Kaur Bisal, prosjektkoordinator Ulla Nordgarden, rådgiver Tor Kristian Eriksen, konsulent Nan Heidi Hansen (fremst), rådgiver Marit Nielsen, prosjektrådmann Elisabeth Enger og rådgiver Kjell Ove Johansen.