Kommunalsjef Anne Synnøve Horten i Svelvik starter i Nye Drammen 1. oktober.

Anne Synnøve Horten
BILDE: Anne Synnøve Horten (Foto: Svelvik kommune)

Det er inngått avtale mellom prosjektorganisasjonen i Nye Drammen og Svelvik kommune om at Anne Synnøve Horten, som nå er kommunalsjef for samfunn i Svelvik, stilles til disposisjon for prosjektet i 80 % stilling ut januar 2019, og deretter 100 % resten av året.

Anne Synnøve blir rådgiver, starter opp 1. oktober og skal bistå ledergruppen i deres forberedelser til etableringen av Nye Drammen.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger er glad for å få Anne Synnøve med på laget.

- Hun har allsidig kompetanse et stort engasjement for Nye Drammen. Det er krevende for «lille» Svelvik å overlate sine ressurser til arbeidet med Nye Drammen, men vi er veldig takknemlig for at kommunen er positiv og strekker seg langt for å bidra så langt det er overhodet mulig, sier Elisabeth Enger.