Nye Drammen kommune ansetter i disse dager leder og rådgiver ved et nytt landbrukskontor som skal ha tilhold i Svelvik. Søknadsfristen er 5. august.

Nye Drammen kommune har som ambisjon å bli en av landets beste kommuner for effektivt og godt landbruk. Fellesnemnda for den nye kommunen har bestemt at Svelvik kommune har ansvaret for å etablere landbrukskontoret for Nye Drammen.

Dette kontoret skal være i virksomhet allerede ved utgangen av dette året for å sikre kontinuitet og gode tjenester til bøndene i de tre kommunene. Landbrukskontoret organiseres under rådmannen, og spørsmål om stillingene rettes til konstituert rådmann i Svelvik, Anne Synnøve Vaagsland Horten på telefon 97754445.

Blant arbeidsoppgavene for avdelingenslederen blir å lede den skog- og landbruksfaglige forvaltningen, rådgivningen og saksbehandlingen. Videre skal vedkommende etablere gode samarbeidsarernaer og arbeidsformer, både med interne tjenester, eksterne fagmiljøer, gårdbrukerne og andre landbruksaktører.

Rådgiveren skal blant annet gi råd og etablere en god dialog med gårdbrukerne og andre landbruksaktører. Begge stillingene krever utdanning på høyskole eller universitetsnivå.

Her kan du lese stillingsannonsene for henholdvis avdelingsleder og rådgiver  ved det nye landbrukskontoret.