Fellesnemnda sender forslaget «Årringer – ringvirkninger» som nytt kommunevåpen videre til behandling i kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker og bystyret i Drammen, men åpner samtidig for at hele prosessen kan bli startet på nytt.

Etter den profesjonelle konkurransen var det kun forslaget «Årringer – ringvirkninger» som ble lagt frem for politisk behandling. Forslaget falt imidlertid ikke i smak hos alle politikerne, og flere av dem tok derfor til orde for å starte prosessen på nytt.

 Eivind Knudsen, Tor Tveter og Lavrans Kjerulf i fellesnemnadamøte.
BILDE: Tor Tveter (i midten) har ledet arbeidsgruppen som har jobbet med kommunevåpenet. Lavrans Kierulf (t.h) ønsker å beholde Drammens nåværende kommunevåpen i Nye Drammen kommune, mens Eivind Knudsen ønsker en ny runde om hvordan det fremtidige kommunevåpenet skal se ut.

- At jeg ønsker å gå for alternativ 2 (å starte prosessen på nytt, red.anm.) er ikke fordi jeg ønsker omkamp for Drammens nåværende kommunevåpen, men jeg opplever ikke at det som er foreslått nå, er dét samlende kommunevåpenet for Nye Drammen kommune som det bør være, sier Eivind Knudsen (Ap).

Fellesnemndas leder Bent Inge Bye (Ap) fulgte opp med å si at han ikke er komfortabel med forslaget «Årringer – ringvirkninger» som er lagt frem, og mener det nå er mest demokratisk å høre hva kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker og bystyret i Drammen mener om denne saken.

Kamp for Drammens kommunevåpen

Spørsmålet om nytt kommunevåpen har engasjert innbyggerne i Nye Drammen kommune, og mange har tatt til orde for å beholde kommunevåpenet Drammen har i dag. Dette fulgte Lavrans Kierulf (Frp) opp i fellesnemndas møte.

- Nå har vi fått et forslag til kommunevåpen som ingen vil ha. Jeg foreslår derfor at vi stopper denne prosessen nå. Diskusjonen i offentligheten viser at det store flertallet ønsker å beholde Drammens nåværende kommunevåpen, sier Kierulf.

Han møtte imidlertid motstand i fellesnemnda, og flere viste også til den politiske plattformen som er behandlet og vedtatt av politikerne i de tre kommunene. Der slås det fast at den nye kommunen skal ha et nytt kommunevåpen.

- Alle de tre kommunene har flotte kommunevåpen i dag, men det er ikke bare drammenserne som har sterke følelser for sitt nåværende kommunevåpen. Det har vi i Nedre Eiker også, minnet Bent Inge Bye om.

Tore Opdal Hansen (H) var den første som tok til orde for at det ikke kåres noen vinner av konkurransen om å utvikle det nye kommunevåpenet nå, men heller starte prosessen på nytt.

- Dette handler om identitet og følelser, og dét må vi ta på alvor uansett hva vi mener om forslaget som er lagt frem, sier han.

For å få en endelig avklaring på om det nåværende kommunevåpenet til Drammen er et reelt alternativ, foreslo Ståle Sørensen (MDG) at kommunestyrene i Nedre Eiker og Svelvik og bystyret i Drammen må ta stilling til det.  

- Hvis Svelvik og Nedre Eiker sier nei, er den ballen lagt død, sier Sørensen. 

- Ikke et felles symbol

Representantene fra Svelvik i fellesnemnda var innstilt på å gå videre med «Årringer – ringvirkninger» som nytt kommunevåpen. Svelvik-ordfører Andreas Muri (H) mener at forslaget viser den felles historien til de tre kommunene på en flott måte, samtidig som det viser hva vi ønsker å skape sammen i Nye Drammen kommune.

- Drammens nåværende kommunevåpen er ikke et alternativ for Svelviks del. Vi opplever det ikke som et felles symbol som viser hva vi ønsker å skape sammen, sier Muri.

Mads Hilden (Ap) åpner imidlertid for at dagens tre kommunevåpen kan benyttes i enkelte sammenhenger også etter etableringen av Nye Drammen kommune.

- Alle tre kommunevåpnene er flotte og tradisjonsrike. Vi bør kunne ta dem med og bruke dem videre. Drammens kommunevåpen kan eksempelvis være Drammens byvåpen videre, sier Hilden.

Fellesnemnda
BILDE: Møte i fellesnemnda 11.10.2018

Tre alternativer

Tor Tveter (H) som har ledet arbeidsgruppen for det nye kommunevåpenet minnet om at de to mindre kommunene har hatt en klar forventning om at det kommer et nytt kommunevåpen.

- Jeg synes «Årringer – ringvirkninger er et bra kommunevåpen med mye fin dynamikk. Men jeg synes det er lurt å sende saken til kommunene, så får demokratiet si hva de mener om saken, sier han.

Nå sendes altså saken over til behandling i kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker og bystyret i Drammen, hvor behandlingen i Drammen skal skje sist. Etter behandlingen i fellesnemnda er det tre spørsmål politikerne i dagens tre kommuner må ta stilling til:

  • Skal «Årringer – ringvirkninger» bli kommunevåpenet til Nye Drammen kommune? 
  • Skal prosessen med å utvikle et nytt kommunevåpen startes på nytt?
  • Skal en fornyet prosess baseres på kommunevåpenet Drammen har i dag?

Saken kommer til behandling i de tre kommunene før utgangen av 2018.