Politikerne i Fellesnemnda var begeistret da Elisabeth Enger torsdag 01.02 2018 presenterte et forslag til prosess for strategier for tjenesteutvikling i den nye kommunen.

Elisabeth Enger presenterer et forslag til hvilke strategier for tjenesteutvikling man skal ha.
BILDE: Elisabeth Enger presenterer et forslag til prosess for strategier for tjenesteutvikling.

- Dette er jo starten på et av de mest grunnleggende arbeidene i forberedelsen til en ny kommune. Hva slags strategier skal vi ha for tjenester til den nye kommunen, det er en viktig sak, sa prosjektrådmann Elisabeth Enger. Hun har nå har tatt over ansvaret for alle prosjektene i Nye Drammen.

Tre kommuner skal legges ned, og en ny etableres. Prosessens hovedfokus bør være på hvilke føringer som skal gjelde for den nye kommunen, hvilken profil skal Nye Drammen kommune ha? 

I saksfremlegget står det: For å få til et godt grunnlag for disse prosessene, er det viktig at ansatte og politikere får medvirket i hvordan man ser for seg fremtidige tjenester, og hvilke faktorer man ønsker å vektlegge i Nye Drammen kommune. Det vil danne fagmiljøenes første forslag til strategi for nødvendig harmonisering av dagens tjenester og videre utvikling av tjenesten.

 

I god jord

Det var mange smil og nikk å se da Elisabet Enger holdt sin presentasjon. Innholdet falt i god jord hos politikerne.

Mats Hilden, fra Svelvik Ap, mente presentasjonen var glimrende. Han sammenlignet det med et oppdrag fra forsvaret:  
- Dette er den beste tilbakelesningen jeg har hørt med tanke på de punktene vi har satt opp i den politiske plattformen.

- Vi begynner med sammenlignbare størrelser, også har vi mulighet til å involvere alle de involverte partene, bred involvering og ikke minst samfunnsutviklingsperspektivet er ivaretatt gjennom dette, sa Hilden, og tilføyde at han synes det var veldig bra.

Også Drammen Høyres Tove Paule var fornøyd med Engers presentasjon. 
- Da jeg leste og gikk gjennom dokumentet på forberedende møte vi hadde i går, så ble jeg litt skremt når jeg så forslag til vedtak, fordi det var utrolig omfattende. Nå har vi fått en god introdusering og forklaring på ulike ting. Det er veldig bra.

- Alle spørsmål vi hadde i går, forsvant i denne presentasjonen, tilføyde Merete Andrea Risan fra Drammen Ap.

Støre stab

Elisabeth Enger er glad for at det er stor interesse for og vilje til å delta og stille med ressurser fra kommunene for at sammenslåingen skal bli en vellykket prosess.

Hun er fornøyd med staben så langt, men har behov for mer folk. Det lyses derfor ut en stilling til i prosjektstaben.
Det vil være noe konsulentoppdrag i sammenslåingsprosessen, men Enger er opptatt av at dette ikke skal være et konsulentstyrt prosjekt.

Vedtak

I det første møte i Fellesnemnda i 2018 vedtok nemda prosjektrådmannens forslag om å  bevilge kr. 2 020 000,- til etablering av nye Drammen kirkelig fellesråd.
Det foreløpige budsjettet for Fellesnemnda ble også vedtatt. 

På møtet var det også en sak om arrangering av Ironman i Drammen  - som et kulturbyggende arrangement. Prosjektrådmannen ba Fellesnemnda ta stilling til om de ønsker en sak om arrangering av Ironman i de tre kommunene i august 2019. Det ønsket de ikke.

Til slutt i møtet presenterte Rune Samuelsen og Geir Årset en ståstedsanalyse for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Geir Årseth presenterer ståstedsanalysen for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.
BILDE: Geir Årseth presenterer ståstedsanalysen for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Her finner du alle sakene fra møtet torsdag.