Hvordan blir barnevernstjenesten i Nye Drammen kommune? Den første indikasjonen kan du få torsdag 12. april da et arbeidsverksted om fremtidens barnevernspolitikk arrangeres på Ambassadeur Scandic Hotell.

I forkant av dette møtet har en arbeidsgruppe jobbet fram både et kunnskapsgrunnlag om barnevernspolitikk og et forslag til strategi. Dette skal så presenteres for politikere som ut over kvelden skal diskutere fremtidens barnevernspolitikk.

Det er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Nedre Eiker, Siri Sørensen, som har ledet fagmiljøets arbeid som presenteres på møtet. Møtet starter med servering klokken 17, og det faglige innholdet starter klokken 18. Møtet avsluttes klokken 21.

I fagmiljøenes forslag til strategi for det fremtidige barnevernet i den nye storkommunen, er det skissert en rekke mål. Blant annet skal den nye kommunen bedre sette foresatte i stand til å mestre foreldrerollen og egen hverdag med barna sine. Et annet mål er å ha godt koordenerte tjenester som bygger på prinsippet om egen mestring.

En skal også tilstrebe å redusere behovet for plasseringer utenfor familien.

På møtet blir det arrangert arbeidsverksteder for å diskutere både det felles kunnskapsgrunnlaget fra de tre kommunene, samt forslag til strategier. Dette er det første av i alt syv møter om tjenestene i den nye kommunen. Neste møte blir 26. april da temaet oppvekst står på dagsordenen.

Kunnskapsgrunnlaget for fremtidens barnevernspolitikk kan du lese her.

Fagmiljøets forslag til strategi for barnevern kan du lese her.

Bildet nedenfor er hentet fra et informasjonsmøte som ble arrangert tidligere i vår da opplegget rundt disse seminarene ble presentert.