Nedre Eikers ordfører Bent Inge Bye ble enstemmig valgt til å lede arbeidet med å bygge den nye kommunen da Fellesnemnda ble konstituert torsdag ettermiddag.

Det var Drammen Høyres gruppeleder Tove Paule som foreslo Ap-politikeren Bent Inge Bye som Fellesnemndas leder, og Bye takket for rausheten, men minnet samtidig om at dette er det mest krevende vervet han noen gang har hatt. Det sier forøvrig ikke så lite, tatt i betraktning av at han har vært et organisasjonsmenneske i en mannsalder, fra han startet i 4H som åtteåring.

Det var også raushet og gjensidig forståelse som preget stemningen i det aller første møtet i Fellesnemnda som ble arrangert i Skur1 på Drammen Havn. Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen, ble valgt til nestleder i Fellesnemnda, men understreket sterkt at Fellesnemnda er ett organ, og at alle tolv medlemmer hele tiden skal sitte på den samme informasjonen. Hvem som er leder eller nestleder får således ingen betydning for sakene som skal behandles og informasjonen som deles.

Dette ble uttalt etter en liten bekymring fra Svelvik som fryktet at de ikke fikk all tilgjengelig informasjon fordi de ikke sitter med noen av ledervervene i nemnda. Både tidligere ordfører i Svelvik, Jonn Gunnar Lislelid og nåværende ordfører Andreas Muri, delte denne skepsisen. Men de slo seg begge til ro med forsikringene fra Opdal Hansen og Bye om at Fellesnemnda er ett organ og at samtlige medlemmer til enhver tid skal sitte på akkurat samme informasjon.

Bye takket for tilliten han ble gitt og forklarte hvborfor han mente oppgaven både blir krevende og morsom: "Vi skal skape historie og vi skal lykkes. Men det blir krevende å forene tre så forskjellige kommuner. Utgangspunktet er imidlertid det beste. Vi har en god og inkluderende stemning rundt bordet, og slik skal det fortsette," sa Bye.

Etter konstitueringen består nå Fellesnemnda av: Bent Inge Bye, Nedre Eiker Ap (leder), Tore Opdal Hansen, Drammen Høyre, nestleder, Elly Thoresen, Nedre Eiker Høyre, Tor Tveter, Nedre Eiker Høyre, Andreas Muri, Svelvik Høyre, Jonn Gunnar Lislelid, uavhengig, Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Tove Paule, Drammen Høyre, Merete Risan, Drammen Ap, Arve Vannebo, Drammen Ap, Lavrans Kierulf, Drammen FrP, Torbjørn Faber Geirbo, Drammen MDG.

Fellesnemnda

Fellesnemnda, bak fra venstre: Sigrid Thielemann (vara for Torbjørn Faber Geirbo), Mads Hilden, Tor Tveter, Arve Vannebo, Jonn Gunnar Lislelid, Lavrans Kierulf og Merete Risan. Foran fra venstre: Tove Paule, Andreas Muri, Bent Inge Bye, Tore Opdal Hansen og Elly Thoresen. Foto: Beate Eliassen.