Ønsker du å være med på å utvikle, tilrettelegge og gjennomføre strategier og planer for næringsutviklingen i Drammensregionen? Kan du svare ja på disse spørsmålene, da bør du lese videre.

I Nye Drammen er det nå lyst ut stilling som kommunalsjef for næring og arbeid. En stilling som innebærer et særlig ansvar for å gjennomføre strategier for næringsutviklingen i Drammens-regionen.
Manuela Ramin Osmundsen
BILDE: Manuela Ramin Osmundsen er direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen kommune. Nå søker hun etter en kommunalsjef for næring og arbeid.
- Dette er en helt ny og sentral stilling i vår nye organisasjon. Stillingen er plassert på et høyt organisatorisk nivå, hvilket gir mulighet til å være en sentral aktør i utviklingen av arbeidet med å knytte næringslivet tettere opp mot kommunens virksomhet, sier Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen kommune.
- Føringene i den politiske plattformen er tydelige og næringslivet har også forventninger til oss som relevant aktør, tilføyer Ramin-Osmundsen.
Nye Drammen kommune blir landets 7. største kommune med 100.000 innbyggere når Svelvik, Drammen og Nedre Eiker blir slått sammen 01.01.2020. Den nye kommunen har høye ambisjoner for tjenestetilbud, stedsutvikling og lokaldemokrati. En kommunalsjef for næring og arbeid vil bli en del av rådmannens utvidede ledergruppa og vil få en sentral rolle i etableringen av den nye kommunen.
- Sammen skal vi utnytte de samlede muligheter som finnes i regionen, i bredden i kommunens virkemidler og i næringslivets mangfold, sier Ramin-Osmundsen.
Arbeidsformen i den nye kommunen blir preget av tverrfaglig samarbeid. Stillingen vil innebære et tett samarbeid og dialog med andre kommunalsjefer og stabsledere.