De siste virksomhetslederne er nå innplassert og tilsatt.

Dermed er alle virksomhetsledere i den nye kommunen på plass.

Alle virksomhetslederne på plass

I mai var den første pulja med ledere for virksomhetene i den nye kommunen klare.