De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten for de tre kommunene møttes denne uken på Fossekleiva i Svelvik. Møtet avklarte blant annet forventninger som stilles i forbindelse med arbeidet mot en ny kommune.

HTV-samling på Berger
BILDE: Prosjektrådmann Elisabeth Enger på HTV-samling på Berger.

På denne samlingen ble det både holdt orienteringer om de ganske tunge og omfattende prosessene rundt omstillingsavtalen (som er under arbeid) og styringsdokumentet (her).

Omstillingsavtalen skal sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte. Elisabeth Enger, prosjektrådmannen som tiltrer ved nyttår, fikk også presentert seg.

De hovedtillitsvalgte i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker fikk også tid til å snakke mer sammen blant annet gjennom et gruppearbeid. Der fremkom det tydelig at de ansatte er opptatte av sin rolle i ny kommune og at det trengs møteplasser for samarbeid. De hovedtillitsvalgte etterlyste også mer spisset informasjon til de tillitsvalgte.

Flere av de tillitsvalgte vektla behovet for informasjon, at den skulle komme så tidlig som mulig og at informasjonen burde komme som dialog og kommunikasjon som involverer de ansatte og tillitsvalgte.

Det ble også uttrykt ønske om at de tillitsvalgte medvirker under arbeidet med digitalisering i den nye kommunen, og at intensjonen, hele hensikten med etableringen av nye Drammen, blir tydeliggjort for de ansatte.

Heidi Gravdahl Reek og Kjersti Ebbestad på HTV-samling på Berger.
BILDE: Heidi Gravdahl Reek (t.v) og Kjersti Ebbestad på HTV-samling på Berger.

- Det er veldig fint og møtes for å høre litt hva de ulike er opptatt av, sier Heidi Gravdahl Reek. Hun  er hovedtillittsvalgt i Fagforbundet i Svelvik. 

Sammen med Kjersti Ebbestad i Utdanningsforbundet mener hun det er viktig med felles treffpunkter for de tillitsvalgte. De håper på flere treff på tvers av kommunene, som mandagens møte på Berger.