Dialogmøtet med ungdom i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble ikke "Drømmen om Nye Drammen", men mer en konkret beskrivelse av hvordan den nye kommunen bør bli for å imøtekomme morgendagens innbyggere.

Bilde av deltakerne
BILDE: Ungdom fra de tre kommunene som deltok på dialogmøtet i Drammen.

Det siste av dialogmøter med innbyggere i de tre kommunene, var viet ungdommen som overfor folkevalgte lagde en tydelig riss av hva slags kommune de ønsker seg etter 2020. Det var klar tale om både hvordan unge vil bli hørt og hva slags tjenester en må forvente.

Om å bli tatt på alvor

Ungdomsrepresentantene fra Drammen orienterte innledningsvis om ungdomsrådet, hvordan det sikrer representativitet og ikke minst kontinuitet.

Rådet består av elevrådslederne fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, i tillegg til fire representanter som er gjenvalgt fra forrige periode, samt unge folkevalgte fra flere flere bystyrekomiteer. Ungdomsrådet behandler de sakene som angår dem og som er til politisk behandling, og føler at de både blir hørt og at deres meninger og innstillinger blir tillagt betydelig vekt.

På samme vis opplever de unge i Svelvik at de tas med på råd, og både blir lyttet til og invitert i politiske beslutningsprosesser som angår de unge.

Unge i Nedre Eiker blir derimot ikke involvert på samme måte. Nedre Eiker har ikke eget ungdomsråd, og kommunen mangler et system for at de unge skal bli hørt, ble det hevdet. Samtidig kom de unge fra Nedre Eiker med tydelige forventninger om et felles ungdomsråd for den nye kommunen.

Fire hovedtiltak

Ungdommen kom med forslag til en lang rekke tiltak som kan leses i detalj ved å følge linken til referatet fra møtet nedenunder. Men i hovedsak dreier disse forslagene seg om fire hovedpunbkter.

  1. Felles ungdomsråd. Det må så snart som mulig opprettes et felles ungdomsråd for de tre kommunene, altså et ungdomsråd for Nye Drammen kommune. Fordi kommunen er så stor, er det også ønskelig med underliggende og mer lokale ungdomsråd som sender sine representanter til det sentrale rådet.
  2. Bedre kommunikasjon. Kollektivtilbudet i de tre kommunene oppleves ikke bra nok. Det må gjennomføres et godt og rimelig kollektivtilbud uten soner og forskjellsbehandling.
  3. Bedre informasjon. De unge må informeres bedre om hva som skjer i forbindelse med prosessen i dannelsen av den nye kommunen. I tillegg må de unge i alle tre kommune orienteres og involveres om saker som angår unge, om arrangementer og øvrige tiltak for unge. Den informasjonen må tilflyte på tvers av nåværende kommunegrenser.
  4. Ta vare på tilbud og utvikle nye. Det er viktig på ta vare på de mange tilbudene som eksisterer i dag og som faktisk fungerer. I tillegg er det ønske om en felles festival i den nye kommunen og øvrige tiltak som fremmer en felles ungdomskultur i de tre kommunene. 

Dialogmøtet ble holdt på Scandic Ambassadeur Hotell. Hvem som representerte de unge i de tre kommunene, og hvilke folkevalgte som møtte, kan du lese i dette detaljerte referatet.

Følgende representerte ungdommen i de tre kommunene:

Svelvik: Henrik Karlsen Hamre, Jon Finnanger, Ingrid Lauren Stenseng, Toril Røstad, Linett Steen Strømsnes, Kamilla Pechute Lien, Vår Holmen Tørhaug, Håkon Aase Kristiansen og Vegard Tangen.

Drammen: Oda Moulin Grinaker, Deborah Ghebremicael, Mats Hermann Hoelstad, Marius Vinje, Egil Frydenlund, Aulona Fazlija, Danie Bajalan, Adea Alimehaj, Gven Haton Rigi, Oda Kløverød Thon og Amelia Ålien.

Nedre Eiker: Nikolay Edin Larsen, Anne Victoria Fredriksen, Efe Gezen, Juni Rustad, Kevin André Hasselø, Katinka Wang Larsen, Elise Larsen, Toril Bardal og Andrine Lunde Thoresen.