Drøftingene om ledernivå 3 i Nye Drammen kommune er nå gjennomført, og prosjektrådmann Elisabeth Enger har besluttet at det skal være 81 virksomheter i den nye kommunen fra 1. januar 2020.

- Med beslutningen om hvilke virksomheter den nye kommunen skal ha, er en svært sentral del i arbeidet med å etablere Nye Drammen på plass. Nå mangler bare avdelingene før arbeidet med å organisere den nye kommunen er fullført, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger.

Elisabeth Enger på talerstolen
Elisabeth Enger har besluttet at det skal være 81 virksomheter i Nye Drammen kommune.

32 av de 81 virksomhetene er skoler, og det er bestemt tidligere at disse skal videreføres som i dag. Det betyr at lederne ved disse virksomhetene overføres direkte til Nye Drammen med samme arbeidssted og arbeidsoppgaver som i dag.

Dermed er det 49 virksomheter som etableres nå, hvor det skal innplasseres virksomhetsledere.

- Målsettingen er at disse virksomhetslederne er innplassert i mai og at vi kan presentere hvem de er da, sier Enger.

Dette er de 81 virksomhetene som skal etableres i Nye Drammen kommune med virkning fra 1. januar 2020:

 • Aktivitet og rehabilitering
 • Anskaffelser
 • Arealplan
 • Arenaer kultur, idrett og friluftsliv
 • Arrangementer og aktiv fritid
 • Aronsløkka skole
 • Barnehageområde 1
 • Barnehageområde 2
 • Barnehageområde 3
 • Barnevern
 • Bibliotek og møteplass
 • Bragernes skole
 • Brandengen skole
 • Byarkiv
 • Byggesak
 • Børresen skole
 • Danvik skole
 • Døgnakutte tjenester i institusjon – helsehuset
 • Eknes ungdomsskole
 • Ernæring og kjøkkendrift
 • Fjell skole
 • Frydenhaug skole
 • Galterud skole
 • Geodata
 • Gulskogen skole
 • Hallermoen skole
 • IKT
 • Killingrud ungdomsskole
 • Kjøsterud skole
 • Kompetansesenteret
 • Konnerud skole
 • Krokstad skole
 • Kulturskole og ung kultur
 • Legevakt
 • Lønn og personal
 • Marienlyst skole
 • Medisinskfaglig
 • Mennesker med nedsatt funksjonevne, avlastning og aktivitet
 • Miljø og landbruk
 • Mjøndalen skole
 • NAV
 • Ny start
 • Omsorgstjenester Bragernes
 • Omsorgstjenester Gulskogen og Danvik/Fjell
 • Omsorgstjenester Konnerud/Skoger vest
 • Omsorgstjenester Krokstadelva
 • Omsorgstjenester Mjøndalen/Åsen Steinberg
 • Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger øst
 • Omsorgstjenester Tangen, Marienlyst/Grønland
 • Omsorgstjenester Øren
 • Omsorgstjenester Åssiden/Solbergelva
 • Parkering
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Pilot lokalt knutepunkt
 • Psykisk helse og rusarbeid – område 1
 • Psykisk helse og rusarbeid – område 2
 • Regnskap
 • Rødskog skole
 • Skoger skole
 • Solberg skole
 • Spesialpedagogiske tjenester barnehage
 • Steinberg skole
 • Stenseth skole
 • Svelvik ungdomsskole
 • Svensedammen skole
 • Tangen skole
 • Tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 1
 • Tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2
 • Tømmerås skole
 • Utbygging og infrastruktur
 • Vann og avløp
 • Vei og park
 • Veiavangen ungdomsskole
 • Vestbygda skole
 • Voksenopplæring
 • Øren skole
 • Åpent hus – lavterskeltilbud
 • Åsen skole
 • Åskollen skole
 • Åssiden skole
 • 1. linje - internservice

Les hele rapporten om organisering av nivå 3 (pdf) i Nye Drammen kommune.

Vedlegg: Organisasjonsskisser og tegninger (pdf)