25 engasjerte representanter fra ungdommen i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker møtte da Nye Drammen kommune nylig inviterte til dialogmøte med ungdommen.

De 25 ungdomsrepresentantene var fordelt slik: 13 fra Ungdomsrådet i Drammen, fem fra UKS i Svelvik og sju fra BUK i Nedre Eiker. Fra administrasjonen møtte sekretæren for ungdomsrådet i Drammen, Håkon André Solberg, virksomhetsleder Inger Øverland i Nedre Eiker, fagansvarlig for Ung Fritid i Svelvik, Tale Sunniva Henriksen, rådgiver Kjell Ove Johansen i Nye Drammen og direktørene Karen Tone Børsum og Einar Jørstad.


Blant temaene som ble diskutert  størrelsen på et ungdomsråd i den nye kommunen og hvordan den bør sammensettes. I den forbindelse var det også en god diskusjon om hva som er viktig for å lykkes i Nye Drammen, og hva som skal til for at alle unge i den nye kommunen - fra Steinberg til Berger, skal føle den samme tilknytningen.

Et annet viktig tema var hvordan de unge skal kunne delta i nærutvalgene. Nærutvalgene er en demokratrisk nyvinning i den nye kommunen. Det er et utvalg som skal bestå av både innbyggere fra alle tre kommunedelene og folkevalgte. Dette nærutvalget skal ha en kontakt som er ansatt av kommunen og som både skal ha en sekretariatsfunksjon og være bindeleddet mellom kommunedelen og nærutvalget, og mellom nærutvalget og rådhuset.

Et tredje tema som ble diskutert var hvordan møteplasser ute i kommunedelene, såkalte knutepunkter, skal kunne bli interessante møteplasser for unge.

I de to lenkene nedenfor kan du lese innspillene som kom på dette møtet i referats form, og dessuten mer informasjon om ungdomsråd.

Referat fra dialogmøte med unge i Nye Drammen (pdf)

Fakta om ungdomsrådet i Drammen (pdf)