For første gang møttes innbyggere fra Solbergelva og Åssiden til et dialogmøte om fremtiden i den nye kommunen. Temaet var lokaldemokrati og stedsutvikling. Aktive og engasjerte deltakere sørget for idéflom og god stemning.

Rundt 60 personer fra Solbergelva og Åssiden var samlet til det åpne møtet ved nye Solberg skole torsdag kveld. Målet var en åpen dialog om hvordan man i årene som kommer kan medvirke til å knytte tettere bånd og få til et godt samarbeid og en god stedsutvikling til glede for alle innbyggerne.

Åtte bord med mennesker rundt i gynmaslen ved Solberg skole.
BILDE: God stemning og god dialog mellom næringslivet, idretten, kulturlivet, politikere og det offentlige.

Det var samlet folk fra næringsliv, skole, idrett og kulturliv, det var politikere og ikke minst barn- og ungdom. 

Lederen for den politiske arbeidsgruppen for lokaldemokrati i nye Drammen, Merete Andrea Risan, ønsket velkommen til møtet. Deretter innledet kultursjef Jorunn Larsen i Nedre Eiker, og tidligere rektor ved Åssiden skole Lillann Fanuelsen, med historiske tilbakeblikk og av Solbergelva og Åssiden.

 

Aktiv medvirkning

Dialogmøtet var todelt. I den første delen handlet det om å bli nærmere kjent med hverandre, samt å reflektere over historien. Hva er bra og hva er styrkene ved Solbergelva og Åssiden i dag?

I den andre delen var målet å se fremover. Hvilke muligheter mener man områdene er i besittelse av, og hva kan nye Drammen kommune gjøre for å få en aktiv innbyggermedvirkning og en positiv stedsutvikling?

På de åtte bordene rundt i gymsalen var det en jevn sammensetning av politiker og aktive og engasjerte innbyggere fra Åssiden og Solbergelva.

Engasjert ungdom

På ungdomsbordet satt engasjerte og aktive elever i alderen 10-16 sammen med politikerne Tor Tveter og Jannike Thorsen, samt Lena Merete Kilen, rektor ved Aronsløkka skole.
Elevene synes det var gøy å få være med på møtet, og ikke minst glade for å kunne bruke sin stemme for at Åssiden og Solbergelva skal bli enda bedre steder å bo i fremtiden. 

Barn og ungdom som sitter rundt bordet under dialogmøtet mellom Solberg og Åssiden.
BILDE: Barn og unge deltok på dialolmøte for Åssiden og Solbergelva. De var glede for å bli hørt.

I oppsummeringen fra kvelden hadde elevene en lang liste over hvordan man kan få til et samarbeid i fremtiden. Et lite utvalg av forslagene var å arrangere felles aktivitetsdager på tvers av bydelene, ha felles ungdomsklubb og aktiviteter for dem som ikke er så interessert i idrett, en felles helsesøster utenfor skoletiden, ha møter på tvers av elevrådene på barneskolene og ungdomsskolene, ha åpen hall på tvers av Solbergelva og Åssiden, felles leksehjelp og felles aktivitetsdager både på skolen og utenom.

- De var opptatt av de andre politikerne enn oss to på gruppa også får høre meningene deres, og det forsikret jeg om, sa Thorsen om det svært delaktige ungdomsbordet.

- God stemning og mye positivitet

Rektor ved Kjøsterud skole, Jon Espen Palm, synes det var et nyttig og spennende dialogmøte mellom de to naboområdene.

- Det var god stemning mellom deltakerne og veldig mye positivitet. Det er fint at det legges opp til en runde der man kan komme med innspill i dialog med innbyggerne i bydelene. Dette er et veldig godt førstesteg, sa Palm.
Rektoren synes det var fint å bli bedre kjent med Solbergelva og få innsikt i tilbudene og mulighetene de har der nå, og se mulighetene til spennende samarbeid i fremtiden – både innen skole, helse, fritidsaktiviteter og boligutvikling.

- Og jeg opplevede lyttende og interesserte politikere, sa Palm etter torsdagens møte.

Rektor ved Kjøsterud skole, Jon Espen Palm, sitter på bord med blant andre Ulf Erik Knudsen.
BILDE: Rektor ved Kjøsterud skole, Jon Espen Palm (blå t-shirt), satt på bord med blant andre Ulf Erik Knudsen (t.v).

Viktig møte

Akkurat som Jon Espen Palm, opplevde politiker Merete Andrea Risan en veldig positiv forsamling og et dialogmøte med god stemning.

- Her ble det pratet om mulighetene for stedene og bydelene, sa Risan og fortsatte:

- Det kom for eksempel opp forslag om bydelskoordinator, og stillinger som var en deling mellom frivillighet og kommune.

Risan fortalte at noen uttrykte sin bekymring for at det skal bli lengre avstand til politikerne i den nye kommunene, og flere var derfor opptatt av at politikerne må være mer tilstede lokalt og lytte mer der folk er.

- Derfor er møter som dette viktig, sa Risan.

Merete Andrea Risan på dialogmøte i Solberghallen
BILDE: Merete Andrea Risan leder den politiske arbeidsgruppen for lokaldemokrati i nye Drammen.