15. mai inviterer Nye Drammen kommune til dialogmøte med næringslivet i Energibygget på Grønland mellom klokken 17 30-20 00.

Bildetekst: To av direktørene i Nye Drammen kommune, Manuela Ramin-Osmundsen og Einar Jørstad, orienterte Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune om de veivalgene den nye kommunen står overfor. Nå ønsker Nye Drammen en tettere dialog med næringslivet.

Nye Drammen kommune har gjennomført 11 dialogmøter i de nye kommunedelene. Møtene har vært gode, med stort frammøte og engasjement.

Nå blir det egne særmøter med noen grupper i ukene framover. Først ut er et møte med næringslivet i de tre kommunene 15. mai.

Nye Drammen kommune inviterer derfor næringsorganisasjoner, -ledere og andre representanter fra næringslivet i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker til dialogmøte om utviklingen av eksisterende og nytt næringsliv i den nye kommunen.

Hensikten er å få innspill til strategidokumentet «Veivalg Nye Drammen» og om næringslivets forventninger og behov.

Deltakere fra Nye Drammen kommune er politiske representanter fra fellesnemnda, administrasjon og ledelse.

Tidspunkt er 15. mai 2019 kl. 17.30 – 20.00 og sted er Energibygget Drammen, Grønland 67. 

Lenke strategidokument Veivalg nye Drammen (kortutgaven)

Påmelding til innen mandag 13. mai. Det er plass til 100 deltakere, og vi ber interesserte om å melde seg på raskt.