Når Arbeidsutvalget for den nye kommunen møtes i Drammens Teater i morgen, er allerede navnene klare på de folkevalgte og tillitsvalgte som skal bygge den sammenslåtte kommunen.

Det betyr at både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har valgt de personene som skal sitte i Fellesnemnda fram til den nye kommunen ser dagens lys 1. januar 2020. Det er Fellesnemnda som får det politiske ansvaret for å bygge den nye kommunen, et byggverk som blir reist i nært samarbeid med administrasjonen i de tre kommunene samt en egen prosjektorganisasjon som skal ledes av den nye rådmannen som blir ansatt i løpet av høsten.

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i prosessen fremover, og det blir også etablert et felles partssammensatt utvalg der både tillitsvalgte og folkevalgte deltar. Når det såkalte Arbeidsutvalget for den nye kommunen, som er forløperen for Fellesnemnda, møtes i morgen, fredag, er navnene både på politikere og tillitsvalgte allerede pekt ut.

Fellesnemnda er valgt ut fra en representantasjon på 1 per 10.000 innbyggere, men minimum 3 representanter. Dermed får både Svelvik og Nedre Eiker tre representanter hver i Fellesnemnda, mens Drammen får 6.

Nedre Eiker

Fra Nedre Eiker er Bent Inge Bye (ordfører, Ap), Elly Thoresen (H) og Tor Tveter (H) valgt, med henholdsvis Tonje Enersen (Ap), Arve Fjeld (Frp) og Cathrin Janøy (KrF) som varamedlemmer.

Svelvik

Fra Svelvik er Andreas Muri (ordfører, H), Jonn Gunnar Lislelid (Uavh.) og Mads Hilden (Ap) valgt, med henholdsvis Kristin Surlien (H), Inge Høyen (Sp) og Trine Bingen (Ap) som første vararapresentanter.

Drammen

Fra Drammen er Tore Opdal Hansen (ordfører H), Tove Paule (H), Lavrans Kierulf (Frp), Arve Vannebo (Ap), Merete Risan (Ap) og Torbjørn Faber Geirbo (MDG) valgt, med Sigrid Thielemann (H) og Sølvi Brandt Bestvold (Ap) som felles vararepresentanter.

Tillitsvalgte representanter

Det blir altså også opprettet et såkalt partssamennsatt utvalg der medlemmene fra Fellesnemnda og de tillitvalgte sitter. Her møter fra Drammen:

1. Elisabeth Schjenken Arntsen (LO, Fagforbundet) med Ann Karen Skjellum, FO som vararepresentant.

2. Kjersti Ebbestad (Utdanningsforbundet), med Ann-Kathrin Moen, Sykepleierforbundet som vara. Samt Anne Wisløff Høyer for YS/Akademikerne, med Siri Karlsen, NITO, som vara.

Fra Svelvik møter:

1. Heidi Gravdahl Reek fra LO Fagforbundet med Marie Stenstadvold fra FO som vara.

2. Sverre Gjerdahl fra Utdanningsforbundet, med Janne T. Tollefsen fra NSF som vara.

Fra Nedre Eiker møter:

1. Kristin Høibakk fra Utdanningsforbuindet med Tone M. Myhre fra NSF som vararepresentant.

2. Gro Bolstad fra LO, Fagforbundet, med Deltas Astrid Krangnes som vara.

I Det partssammensatte utvalget kommer også hovedverneombudet i Drammen kommune, John Ole Olsen til å møte.

På bildet nedenfor ser vi to av medlemmene i Fellesnemnda, Mads Hilden fra Svelvik og Elly Therese Thoresen fra Nedre Eiker.

Mads Hilden Elly Therese Thoresen