Etter sene kveldsmøter i Svelvik og Drammen i går kveld, er det klart at navnet på den nye kommunen blir Drammen.

Sist uke var temaet oppe i kommunestyret i Nedre Eiker, der et flertall gikk inn for at den nye kommunen skulle hete Drammen. I Svelvik har det også vært et klart flertall for Drammen, men det var nok med en viss lettelse at Drammens ordfører Tore Opdal Hansen i bystyremøtet tirsdag kveld kunne lese opp en tekstmelding han hadde fått av Svelviks ordfører Andreas Muri. I denne sms-en ble han varslet om at Svelvik kommunestyre enstemmig hadde sluttet seg til at den nye kommunen burde hete Drammen.

Enstemmig vedtatt

Fra da av ble det bare smil og glede da Høyres gruppeleder Tove Paule (avbildet nederst i artikkelen) kunne gå på bystyrets talerstol og fremme forslag om at den nye kommunen burde hete Drammen. Hun hadde til og med med seg et notat der det fremgikk at dette forslaget ikke var et Høyre-utspill, men signert av alle grupperingene i bystyret, også de uavhengige. Drammen bystyret sluttet seg derfor enstemmig til navnet Drammen på den nye kommunen som blir født 1. januar 2020.

Hva navnet skulle bli på den nye kommunen, har ikke vært like selvsagt hele veien, og ordfører Tore Opdal Hansen var tidlig ute med å varsle at han godt kunne fire på dette dersom de andre kommunene ikke ønsket Drammens-navnet. Men underveis har det ikke kommet opp gode alternativer, og de faglige rådene har også vært entydige.

Navnet vedtas 16 august

Det skyldes både at andre tilsvarende kommunesammenslåinger med en regionhovedstad og kommuner rundt, har valgt å ta navnet etter byen. Et annet faglig råd har vært at navnet på den nye kommunen bør være noe innbyggerne i hele kommunen føler en identitet til. Drammen har ikke bare gitt navn til byen, men også Drammenselva, Drammensfjorden, det interkommunale samarbeidsorganet Drammensregionen, Drammensmarka osv.

Inntil den nye kommunen er i virksomhet, vil kommunen av praktiske hensyn gå under navnet Nye Drammen, slik for eksempel også kommunene Hurum, Røyken og Asker nå går under navnet Nye Asker fram til dato for sammenslåing.

Formelt blir navnet Drammen på den nye kommunen vedtatt i forbindelse med det felleskommunestyremøtet på Fossekleiva i Svelvik 16. august.

Tove Paule

Tove Paule med det tverrpolitiske forslaget om at den nye kommunen bør hete Drammen. Bak henne ordfører Tore Opdal Hansen, rådmann Trond Julin og Anette Korneliussen i Drammens politiske sekretariat.