Fellesnemnda for Nye Drammen kommune har gitt sin tilslutning til en ambisiøs kommunikasjonsstrategi fram mot 2020.

Strategien som er utarbeidet av de tre kommunene i fellesskap, er et såkalt dynamisk dokument. Det betyr at strategien skal diskuteres hele veien, og være et underlagsdokument for alle kommunikasjonstiltak fram mot sammenslåingen.

Strategien er ambisiøs fordi det handler ikke bare om informasjon, altså ledere som informerer sine ansatte og omvendt. Kommunikasjon er også et viktig redskap i alt som berører medvirkning, kulturbygging og bygging av nye, nærdemokratiske løsninger.

Det er nedsatt en egen kommunikasjonsgruppe for den nye kommunen. Den består av Ranveig Hushovd (Svelvik), Cathrina de Lange (Nedre Eiker) og Odd Myklebust (Drammen). Det er disse som også har utarbeidet strategien. De er også redaktører for dette nettstedet, nyedrammen.no. Denne gruppen har også knyttet til seg tillitsvalgte fra de tre kommunene samt hovedvernombudet i Drammen, for å understreke hvor viktig involvering er i kommunikasjonsarbeidet er fremover.

Her kan du lese kommunikasjonsstrategien.