Valgdagen for kommunestyret i Nye Drammen blir mandag 9. september neste år. Flertallet i fellesnemnda ønsket ikke to dagers valg, i tråd med rådmannens innstilling.

Det var mot fire stemmer at fellesnemnda for Nye Drammen bestemte at valget neste år skal holdes over bare en dag. Det har vært ulik praksis i kommunene når det gjelder valg over en eller to dager.

 

Ståle Sørensen, Merete Risan og Tove Paule  i møte i fellesnemnda.
BILDE: Ståle Sørensen (f.v) og Merete Risan var to av politikerne som støttet forslaget om to dages valg, mens Tove Paule ønsket seg endagsvalg.

Argumenterte for to dager

Eivind Knudsen (Ap) talte varmt for to dagers valg. Han mente at valget til en ny kommune og et nytt kommunestyre var så viktig at en måtte bruke alle midler for å oppnå en god valgdeltakelse.

- Flere vil ha anledning til å stemme over to dager enn bare én dag. Selve valgdagen er en mandag, mens flere naturlig nok har anledning å stemme på en søndag, mente han.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) tok imidlertid til orde for at trenden de siste valgene er at stadig flere forhåndsstemmer, og at tilgjengelighet ikke lenger er et så viktig argument for to dagers valg.

- Det blir ikke en endags eller todagersvalg, men et mangedagersvalg, sa han og tilføye:

- Det gjelder derfor å legge til rette for at det skal være så enkelt som mulig å stemme i ukene før valget.

Tove Paule (H) minnet dessuten om at to dagers valg er svært kostbart og en belastning for kommunens ansatte.

Lavrans Kierulf (FrP), Merete Andrea Risan (Ap) og Ståle Sørensen (Miljøpartiet) støttet imidlertid tanken om to dagers valg. Kierulf var opptatt av at dette var en helt ny kommune og at mange trengte informasjon om hva det egentlig betydde. Han mente at to dagers valg derfor var riktig ved det første valget i 2019, uten at det ville gi noen føringer for senere valg. Sørensen var opptatt av at selv om det er dyrt å arrangere valg over to dager, så var det ikke der en skulle spare penger.

Vedtatt mot fire stemmer

I følge rådmannens innstilling fins det ingen direkte sammenheng mellom to dagers valg og økt valgdeltakelse. Forskningen viser at det er flere måter å sikre en god valgdeltakelse og at en kan peke på tiltak som kan virker mer mobiliserende for valgdeltakelsen enn to dagers valg, som for eksempel lett tilgjengelige lokalerffor forhåndsstemming og ulike former for informasjon, også gjennom tekstmeldinger.

Mads Hilden (Ap) fremholdt at en må vurdere ulike tiltak opp mot hverandre og se dem i sammenheng. Bestemmer man seg for to dagers valg, sluker det så mange ressurser og koster så mye penger at det kan gå ut over tiltak en vet virker.

Mads Hilden i møte med fellesnemnda.
BILDE: Mads Hilden i møte i fellesnemnda.

 

Dermed vedtok fellesnemnda at kommunestyrevalget 2019 blir 9. september, og på valgdagen blir det anledning å avgi stemme på følgende 17 stemmelokaler:

Stemmelokalene

Svelvik: Berger skole, Strømmhallen, Tangen skole.

Drammen: Skogerhallen, Åskollen skole, Drammenshallen, Fjell flerbrukshall, Konnerudhallen, Gulskogenhallen, Berskaughallen, Øren flerbrukshall, Bragernes menighetshus.

Nedre Eiker: Mjøndalshallen, Åsen skole, Streinberg skole, Ekneshallen og Solberghallen.