Arbeidet er i full gang med å endre gårdsnumre, adresser og veinavn. Totalt er det 1248 adresser i Svelvik, Drammen og nedre Eiker som endres i disse dager.

Nye adresser: Overingeniør Eskild T. Arntsen i Drammen kommune (til venstre) og avdelingsleder Geodata i Nedre Eiker kommune, Erling Rud, samkjører en stor omlegging av adresser og gårdsnumre.

For Nye Drammen kommune er dette en betydelig jobb. Innbyggerne i de tre kommunene kan imidlertid forholde seg helt rolige. Alle offentlige registre oppdateres automatisk, noe som betyr at verken brever, offentlig informasjon eller viktige meldinger blir borte som følge av dette.

 Fellesnemnda for Nye Drammen har tidligere bestemt at 91 veier skifter navn i den nye kommunen. De nye veinavnene er med noen få endringer vedtatt i kommunene. Dermed blir det ingen doble veinavn i den nye kommunen.

1248 adresseendringer

Når det gjelder Drammen og Svelvik, er det totalt 827 adresser som endres i løpet av 2019. 323 av disse tilhører Drammen, mens 504 befinner seg i dagens Svelvik. Det store tallet i Svelvik skyldes at den lange Svelvikveien starter i kommunedelet som forsvinner ved nyttår, og må derfor nummereres om.

Når det gjelder Nedre Eiker er det totalt 471 adresser som i disse dager får endret adresse. Totalt dreier dette seg om 1248 adresseendringer.

Som en service til de som får nytt adressenummer, sendes det ut nye husnummerskilt som skal festes på veggen.

– Som innbygger behøver du ikke foreta deg noe i forbindelse med adresseomleggingen, sier overingeniør Eskild T. Arntsen i Drammen kommune. – Alle offentlige registre oppdateres. Likevel kan det være smart å tenke gjennom om det er noen som kan ha nytte av å vite om adresseomleggingen, for eksempel arbeidsgiver eller firmaer du handler hos. Men alle som skal ha beskjed ved adresseomlegging, får det, sier han.

Nye gårdsnumre

Det er imidlertid ikke bare adresser som endres i disse dager. I Svelvik og Nedre Eiker endres også alle gårdsnumrene.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (GBNR) i matrikkelen (Nasjonalt Eiendomsregister). Gårdsnummeret (gnr.) forteller hvilket gårdsbruk eiendommen opprinnelig er skilt ut fra. Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

For å innfri Kartverkets krav så enkelt som mulig og samtidig berøre færrest eiendommer og personer, beholder Drammen sine gårds- og bruksnumre. Gårdsnumrene i Nedre Eiker vil få lagt til 200 til sitt eksisterende nummer, mens gårdsnumrene i Svelvik får lagt til 300. Det betyr at gårds og bruksnummer 25/135 i de tre kommunene i dag, vil bli 25/135 i Drammen (som før), 225/135 i Nedre Eiker og 325/135 i Svelvik.

– Som innbygger behøver du heller ikke foreta deg noe med dette. Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV og alle offentlige institusjoner oppdaterer også disse dataene automatisk, sier Erling Rud som er avdelingsleder i geodata i Nedre Eiker.