Hvordan posisjonerer næringslivet seg i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker når kommunegrensene blir borte? Er vi sultne nok i konkurransen med andre regioner rundt Oslo - i kampen om arbeidsplasser og innflyttere?

Disse spørsmålene var de mest sentrale da Nedre Eiker Næringsråd inviterte til et arrangement i bedriftslokalene til Loe Betongelementer på Steinberg om kvelden 14. mars. Omlag 40 personer var møtt fram.

Næringslivet var opptatt av hva den nye kommunen kunne bidra med, samtidig som prosjektrådmannen for Nye Drammen kommune, Elisabeth Enger, utfordret forsamlingen ved å stille et motspørsmål: Er vi sultne nok? Hvordan skal vi sammen vinne konkurransen om innflyttere og nye bedrifter, når vi vet at også andre regioner rundt Oslo kjemper om de samme innbyggerne og bedriftene.

Sammenliknet med Moss

Enger tok utgangspunkt i en artikkel i et magasin den tidligere jernbanedirektøren kjenner godt, nemlig siste utgave av Jernbanemagasinet. Der er byen Moss omtalt, og innledningen til artikkelen lyder som følger: "I 2024 vil Moss ligge en halv time unna Oslo - med tog. I gangavstand til den nye jernbanestasjonen åpnes det for å bygge 5000 nye boliger, og interessen blant eiendomsinvestorene tar nå helt av."

Avstanden - 30 minutter med tog - lyder kjent. Det er den samme avstanden fra Drammen til Nationaltheateret i Oslo sentrum, med avganger hvert tiende minutt. Men vet eiendomsinvestorer og potensielle innflyttere hvor godt togtilbud Drammen egentlig har, spurte Enger. 

Hun besvarte ikke spørsmålet, men betonet viktigheten av regional posisjonering. Dette er også understreket i Den politiske plattformen som er selve grunnmuren for den nye kommunen. Dette er et ambisiøst dokument som Enger anbefalte næringslivet å lese.

Nye Drammen kommune får ikke mer penger enn de tre nåværende kommunene, men det er rom for rasjonaliseringer når tre kommuner blir én. Dessuten betyr en større kommune også et større handlingsrom, sa Enger.

Mange muligheter

Hvilke muligheter finnes i samarbeidet når kommunegrensene blir borte? var et av de sentrale spørsmålene som ble diskutert i møtet. Næringslivet i Drammensregionen er allerede "grenseløst", og næringsrådene rundt Drammen er organisert under paraplyen Næringsforeningen i Drammensregionen. I så måte har man allerede forskuttert en sammenslåing.

Men det betyr ikke at det er forbedringspunkter. Lederen av Nedre Eiker Næringsråd, Bjørn Breian, påpekte betydningen av at vi så fort som mulig får en felles strategisk næringsplan. Det er meningsløst at man sitter i hvert sitt rådhus og skriver planer, når kommunegrensene ikke eksisterer for næringslivet.

Ny Svelvikvei

Fra Svelvik, både gjennom lederen av Næringsrådet der, John Endsjø og Jan Trygve Jensen fra Hilding Anders Norway (Jensen madrasser), ble betydningen av ny Svelvikvei understreket, og det ble uttrykt letytelse over at Svelvikveien enedelig er inne i Buskerudbyens planer. Samtidig uttrykte næringslivet behovet for enklere saksbehandling og mindre byråkrati i samarbeidet med kommunene. Dette ønsket ble særlig fremsatt av vertskapet, Loe betong, 

På slutten av møtet ble Næringslivsprisen 2017 for Nedre Eiker utdelt. Her var det tre nominerte: Eiker Ølfabrikk ved Jonas Jensen, Gustavsen AS ved Trond Gustavsen og Terje Stykket. Prisen gikk til Gustavsen AS, en nisjebedrift for trearbeidere som har en eventyrlig historie å vise til.

På bildet ser vi Elisabeth Enger og møteleder Per Skøien. Sittende i front er leder i Nedre Eiker Næringsråd, Bjørn Breian.