I disse dager utarbeides prosjektplaner for IKT Nye Drammen.

Prosjektet A4.2 IKT Nye Drammen er nå under etablering og arbeidet med omfang og leveranser er påbegynt. I løpet av sommeren vil prosjektet arbeide med organisering og bemanning.

Prosjektet har 6 delprosjekter som må gjennomføre flere aktiviteter for å sikre drift av den nye kommunen fra 1.1.2020. Delprosjektene har fått hver sin delprosjektleder som rapporterer til prosjektleder Arne Nedregård. I tillegg er testleder Hans Petter Nyhuus på plass, samt prosjektstøtte Trond Botheim.

I disse dager utarbeides prosjektplaner for prosjektet. Dette er planlagt presentert for prosjektrådmannens ledergruppe i begynnelsen av september. Samtidig er arbeidet med interessentanalyse og kommunikasjonsplan påbegynt. Dette arbeidet ledes av Heidi Kristin Ringstad.

Delprosjekt 1 Saksbehandling og arkiv

Saksbehandling og arkiv er allerede etablert som et eget prosjekt. Dette prosjektet har anskaffet ny sak og arkivløsning og arbeider nå med å implementere denne løsningen basert på dagens organisering. Deretter vil arbeidet med å etablere en felles løsning for Nye Drammen basert på denne starte. Dette gir Nye Drammen en unik mulighet til å utarbeide felles arbeidsprosesser for saksflyt og til å ta kontroll over egne data som lagres i arkivet. Prosjektleder for D1 er Svein Olav Bennæs.

Delprosjekt 2 Administrative system

Fagsystem for økonomi, regnskap, personal og lønn er alle sentrale løsninger, og man har besluttet at Nye Drammen skal benytte Unit4 (Agresso) for å dekke dette funksjonsområdet. Ved siden av å etablere Unit4s systemportefølje, skal man i dette delprosjektet også avklare hvilke støttesystemer for timeregistrering, kompetansekartlegging og rekruttering som skal etableres. Prosjektleder for D2 er Eric M. Haugen.

 

Delprosjekt 3 Helse og velferd

Sammenslåing av digitale løsninger innen pleie og omsorg, helse og velferd krever en rekke organisatoriske avklaringer som må tas i prosjektet for å sikre en god implementering i den nye kommunen. Samtidig kan det i tillegg til sammenslåing av systemer bli behov for nye anskaffelser i dette prosjektet. Prosjektleder for D3 er Anja Sæther Aulie.

Delprosjekt 4 Oppvekst og utdanning

Dagens fagsystemer for skole, SFO og barnehage er planlagt faset ut av leverandør.  Det er derfor lite videreutvikling av løsningen, samtidig som systemet ikke ser ut til å tilfredsstille kravene i ny personvernforordning. Prosjektet skal med bakgrunn i dette vurdere en anskaffelse og implementere et nytt administrativt fagsystem for skole, SFO og barnehage for den nye kommunen. Prosjektleder for D4 er Ingunn Ryghseter.

Delprosjekt 5 Plan, bygg og geodata

Mange av systemene innen plan, bygg og geodata er nødvendig for løpende saksbehandling av plan-, bygge- og delesaker i henhold til regelverket. Saksbehandlingen og arkiv for byggesaker er planlagt at skal ivaretas av D1. Prosjektleder for D5 er ikke på plass ennå. Dersom du vet noen som kan være interessert i å være delprosjektleder, ta kontakt med Arne Nedregård eller Ulla Nordgarden.

Delprosjekt 6 Harmonisering

Delprosjektet skal ivareta flere aktiviteter som går på tvers av de øvrige delprosjektene. Prosjektet vil ha ansvar for IKT-strategi og felles prinsipper for arkitektur. Videre vil de ha ansvar for å etablere teststrategi og støtte de øvrige delprosjektene ved gjennomføring av test. Delprosjektet vil også ha ansvaret for etablering av det tekniske miljøet og bygge test- og produksjonsmiljøet. Prosjektleder for D6 er Robert Tenold.