Nye Drammen er godt i gang med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-systemer. Nå foreligger det første nyhetsbrevet om dette omfattende arbeidet.

De tre kommunene har rundt 150 fag- og støttesystemer som skal samordnes eller fases ut. Prosjektstyret har godkjent alle styringsdokumentene, inkludert et budsjett på 94 millioner kroner.

For å sikre høyest mulig gjennomføringsevne er hovedprosjektet delt i seks delprosjekter. Disse delprosjektene dekker områdene arkiv og saksbehandling, administrasjon, helse og velferd, oppvekst og utdanning, tekniske tjenester og IKT-plattform.

Det første nyhetsbrevet fra denne prosessen foreligger nå. Neste nyhetsbrev kommer i januar og publiseres månedlig fremover.

Her kan du lese det første nyhetsbrevet (Pdf).