Fellesnemnda i Nye Drammen kommune vil gå nye veier for å bedre kommunikasjonen med innbyggerne. Digitale verktøy tas i bruk for å gi innbyggerne større medvirkning.

Det var i forbindelse med Fellesnemndas møte torsdag 23. august på Skur 1, Drammen Havn, at denne saken ble diskutert.

Det er KMD (Kommunal og moderniseringsdepartementet) som lanserer et prosjekt for å ta i bruk digitale verktøy for innbyggermedvirkning, og Nye Drammen kommune ønsker å ta del i dette prosjektet som pilotkommune.

Nye Drammen kommune har store ambisjoner både knyttet til digitalisering og lokaldemokrati, og si så måte passer dette prosjektet godt. Prosjektrådmann Elisabeth Enger, og de folkevalgte Mads Hilden og Elly Thoresen forteller i denne filmen hvorfor dette prosjektet er viktig for Nye Drammen.