Møtelokalet var fullt og forventningene store da fellesnemnda for Nye Drammen møtte de politiske partiene 14. november.

Ikke uventet var det diskusjonen om nærdemokratiet i den nye kommunen som vakte størst debatt blant de fremmøtte, men før det fikk i underkant av 50 fremmøtte høre prosjektrådmann Elisabeth Enger, førsteamanuensis Jan Erling Klausen og leder for den politiske arbeidsgruppen for lokaldemokrati, Merete Andrea Risan snakke om ulike utfordringer for Nye Drammen.

Fellesnemndas leder Bent Inge Bye innledet om den overordnede politiske styring og kultur (lysarkene kan du lese her). Elisabeth Enger snakket først om status for Nye Drammen (lysark) og deretter om forholdet mellom politikk og administrasjon (lysark). Klausen snakket om politisk vitalitet og politiske verksteder. "Demokrati er noe mer enn kampvoteringer", sa Klausen og skilte mellom meningsbrytning eller debatt og meningsdannelse. En meningsdannelse er en prosess som ender i en endret mening. Politiske verksteder er metoden å få dette til.

Det var imidlertid Merete Andrea Risans innlegg som skapte flest reaksjoner rundt bordene. Hun har ledet den politiske arbeidsghrippen for lokaldemokrati (lysark)

En av nyvinningene som er foreslått i den nye kommunen, er de såkalte nærutvalgene. Her er det tenkt at folkevalgte og innbyggere skal sitte rundt samme bord ute i lokalsamfunnene. De folkevalgte og en administrativ støtteperson sørger for linken inn i rådhusene. Denne modellen ble diskutert, og det var motforestillinger. Noen fryktet at politikerrollen skulle bli svekket, og nowen fryktet at modellen skulle bli svært dyr for kommunen. Men generelt var holdningen at nærutvalgene er en svært spennende og nyskapende modell, men at det gjelder å forberede den grundig. Eller, som fellesnemndas leder Bent Inge Bye, sa det: For å gjøre et vellykket hopp, må man først spenne på seg skiene.