Torsdag 1. februar møtes fellesnemnda for første gang i år. Til behandling er blant annet budsjett, en såkalt ståstedsanalyse for de tre kommunene, og om de tre kommunene bør søke om å arrangere Ironman i 2019, som et kulturbyggende tiltak.

Møtet finner sted på Gamle kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset), og starter klokken 09. Møtet er åpent for publikum.

Etter fellesnemndas møte er det møter i de to politiske arbeidsgruppene som handler om lokaldemokrati og identitet, symboler og felles kultur.

Saksliste fellesnemnd.