Fellesnemnda har valgt Merete Andrea Risan, Drammen, til å lede arbeidet med å utrede lokaldemokratiske ordninger i Nye Drammen, mens Tor Tveter fra Nedre Eiker ble valgt til å lede arbeidet med identitet, symboler og felles kultur.

et var på Fellesnemndas møte torsdag 23. november at mange folkevalgte ble fordelt på de to viktige arbeidsgruppene som omhandler lokaldemokrati og kulturbygging.

Svelvik ønsket å lede arbeidet med lokaldemokrati fordi Svelvik allerede har utprøvd ulike lokaldemokratiske ordninger. Svelvik har blant annet hatt følgeforskning på prøveprosjektet om oppgaveutvalg etter dansk mønster, men Merete Andrea Risan ble valgt med stemmene fra Drammen og Nedre Eiker.

Arbeidsgruppa for lokaldemokrati skal dermed ledes av Risan, og hun får med seg Jannike Thorsen (Høyre), Andreas Brandt (Ap) og Ulf Erik Knudsen (Frp) fra Drammens-delegasjonen.

Fra Nedre Eiker møter Elly Therese Thoresen fra Fellesnemnda, Lajla Hvaal (Ap), Øyvind Hvidtsten (Ap) og Tor Orsteen (SV). Fra Svelvik møter Andreas Muri fra fellesnemnda, Inge Høyen (Sp), Ole Lønseth (Ap) og Hjørdis Margrethe Trolsrud (H).

Arbeidsgruppe for kulturbygging

Det ble også valgt leder og medlemmer for gruppa for identitet, symboler og felles kultur. Her ble Tor Tveter fra Nedre Eiker valgt til å lede gruppen, og fra Nedre Eiker får han med seg Lena Albrigtsen (FrP), Gard Hovsvang (Ap) og Eili Bakketun (H).

Fra Drammen møter i denne arbeidsgruppen Lavrans Kierulf (FrP), Ståle Sørensen (MDG), Victoria Øverland (Ap) og Odd Gusrud (Fellesnemnda). Representanter for Svelvik kommune blir Jonn Gunnar Lislelid (Fellesnemnda), Jostein Birkeland (De uavhengige), Runar Martin Dammen (Ap) og Øystein Lauritzen (Frp).

Bildet nedenfor viser Fellesnemnda på et møte tidligere i høst med Merete Andrea Risan nummer tre fra venstre.

fellesnemnda