Da fellesnemnda for Nye Drammen møttes i mars, bestemte et flertall å bruke «årringer – ringvirkninger» som symbol for den nye kommunen. På møtet torsdag 11. april var imidlertid fellesnemnda enige om å vente med innføringen av det nye symbolet fordi Drammen bystyre har bedt om en lovlighetskontroll.

Siden forrige møte i fellesnemnda har nemlig Drammen bystyre har bedt Fylkesmannen om en såkalt lovlighetskontroll av det fellesnemnda har bestemt.

Symbolet «årringer – ringvirkninger» vant fellesnemndas egen konkurranse om nytt kommunevåpen for den nye kommunen. I Drammen er dette symbolet mer omdiskutert enn det er i Svelvik og Nedre Eiker. Derfor har Drammen bystyre bedt om en lovlighetskontroll som betyr at Fylkesmannen avgjør hva fellesnemnda har anledning til å bestemme om ny logo eller nytt symbol, og hva det nye kommunestyret skal avgjøre.

Det er imidlertid enighet om at det bare er det nye kommunestyret som kan bestemme hva som blir den nye kommunens kommunevåpen. Men den nye kommunen trenger en logo eller et symbol før den tid.

I en kort diskusjon i fellesnemndas møte mente Ståle Sørensen (MDG) at dersom det nye kommunestyret vil starte en helt ny prosess med å finne et nytt kommunevåpen, så ville det fort ta måneder og kanskje år. Han mente at den nye kommunen trenger et symbol inntil videre, fordi det ville være meningsløst for den nye kommunen å bruke symbolet til de tre kommunene som blir nedlagt fra nyttår. Høyres Tor Tveter var helt enig med Sørensen, men at det uansett ville være fornuftig å avvente Fylkesmannens avgjørelse før et nytt symbol tas i bruk.

I fellesnemndas møte 11. april var det derfor enighet om å avvente med å bruke nytt symbol for kommunen inntil fylkesmannen er ferdig med sin lovlighetskontroll. Inntil videre brukes dermed de tre kommunevåpnene side om side som et symbol og en logo for den nye kommunen, slik det har vært gjort til nå.