Fire forslag ble valgt ut som vinnere av idémyldringen til nytt kommunevåpen for Nye Drammen kommune. Nå er det opp til de profesjonelle aktørene å jobbe videre med forslag til utseende på et nytt kommunevåpen.

Tor Tveter, leder i arbeidsgruppen som jobber med identitet, symboler og kultur, presenterte torsdag 7. juni de fire ideene til nytt kommunevåpen for fellesnemnda på Skur1. Tre av forslagene er valgt ut av arbeidsgruppa, mens det siste er folkets favoritt.

De tre ideene arbeidsgruppa valgte ut er:

  • «Årringer», laget av Jannicke Bakke-Olsen, Drammen
  • «Elva, fjorden og marka», laget av Arnstein Holmen, Solbergmoen
  • «Isbryteren», laget av Anita Tveiten, Drammen

Drøye 6.000 stemte fram sin favoritt blant de 18 alternative innsendte forslagene. Til slutt endte avstemningen av folkets favoritt på:

  • «Fløter», laget av Anita Tveiten, Drammen

Omtrent 12 prosent stemte på «Fløter».

Hvert av de fire vinnerforslagene belønnes med 10.000 kroner.

Tor Tveter presenterer de fire alternativene til nytt kommunevåpen.
BILDE: Tor Tveter presenterte de fire vinnerene av idemyldringen til nytt kommunevåpen for Nye Drammen kommune.

Begrunnelser

Juryens og arbeidsgruppas beskrivelse og begrunnelse av de tre utvalgte alternativene:

«Årringer»

«Trevirke og tømmer som grunnlag for veksten i Nye Drammen. Årringene ivaretar historien og symboliserer ekspansjon og ny vekst. Samtidig kan ringene forstås som ringer i vann, ut fra et sentrum, som viser til kraft og dynamikk, hvor ringene søker ut i verden.
Juryen ser på forslaget som et idémessig og estetisk grunnlag for videre arbeid, og er det forslaget som er mest utarbeidet visuelt».

Årringer - forslag til nytt kommunevåpen for Nye Drammen kommune
BILDE: «Årringer»

«Elva, fjorden og marka»

«Forslaget gis tittelen «Elva, fjorden og marka» når det bringes inn i konkurransegrunnlaget. Forklaringen på dette er at forslaget symboliserer hele Nye Drammen kommune, slik at begrepet byen innskrenker ideen. Forslaget har tre likeverdige elementer og tre broer, som kan symbolisere de tre kommunene som slås sammen. Forslaget knytter også tydelig sammen vann og land. Symboliserer elva, fjorden, dalen og naturen.
Juryen ser på forslaget som et idémessig grunnlag for videre arbeid, og forholdet mellom de visuelle elementene ses som den bærende delen av ideen».

Elva, fjorden og marka -alternativ til kommunevåpen
BILDE: «Elva, fjorden og marka»

«Isbryteren»

«Isbryteren holder elva og fjorden åpen for ferdsel. Svelvik var Drammens uthavn før vi hadde isbrytere. Isbryterne har sørget for at Drammensområdet har kunnet ha kontakt med resten av verden fra elv og fjord til verdenshavene. Isbryter som idé er metafor for å bryte ned barrierer og stengsler. Juryen og arbeidsgruppa understreker at bærende grafiske elementer i ideen kan bringes videre, uten at isbryter som isbryter blir et dominerende element. Juryen ser på forslaget som et idemessig grunnlag for videre arbeid».

Isbryteren
BILDE: «Isbryteren»

Folkets favoritt «Fløter»

«Folkets favoritt» er ikke beskrevet og begrunnet på samme måte som de tre øvrige ideene, fordi ideen er stemt fram av folket. Arbeidsgruppa vil likevel kommentere ideen kort:
«Ideen gjenspeiler en del av Drammensdistriktets fortid, knyttet til tømmer, elva og industri. Det kan hevdes at Nye Drammen er bygget på nettopp dette, og på utskiping av tømmer fra området og ut til internasjonalt marked. Arbeidsgruppa ser at grafiske elementer i ideen kan bringes videre, uten at fløter som konkret fløter blir et dominerende element».  

Fløteren, alternativ til nytt kommunevåpen
BILDE: «Fløter»

Profesjonelle aktører

De fire valgte ideene til nytt kommunevåpen legges nå inn i et konkurransegrunnlag for profesjonell utforming. Så er det opp til profesjonelle aktører å jobbe videre med forslag til utseende på et nytt kommunevåpen.

De profesjonelle aktørene har nå en frist til 31. august 2018 med å sende inn forslag til nytt kommunevåpen for Nye Drammen kommune.