Bjørn-Andreas B. Finseth jobbet som helsefagarbeider i hjemmetjenesten. Tilfeldigheter og interessen for velferdsteknologi og fremtidens helse-Norge førte ham ut på ukjente veier.

Jeg hadde på ingen måte sett for meg at det var dette jeg skulle jobbe med, smiler Bjørn-Andreas B. Finseth, mens han ønsker velkommen til kontoret på rådhuset i Nedre Eiker.
Kontorpulten er ryddig, på veggene henger det kunst, og på PC-skjermen vises bilder fra en presentasjon om velferdsteknologi han nylig har holdt. 29-åringen er i dag ansatt som implementeringsansvarlig for velferdsteknologi i Nedre Eiker kommune. En lang og tung tittel, men en stilling med et innhold som har stor betydning for mange mennesker.  
Stillingen til Bjørn-Andreas går blant annet ut på å gi ansatte opplæring i velferdsteknologiske hjelpemidler som GPS og medisindispensere (medisinroboter). Det dreier seg om opplæring av enkeltpersoner til å bli superbrukere og opplæring til hele avdelinger. Stillingen innebærer også å kartlegge potensielle brukere som kan nyttiggjøre seg av velferdsteknologi, og skape og skrive gode rutiner for bruk av teknologien ute i tjenesten.
- Det er utrolig spennende. Jeg er så glad for tilliten og mulighetene jeg har fått i kommunen, sier han.
Her kan du lese hele utgaven av Nye Drammen 2020 (pdf) 

Jobbet seg oppover


Før vi fortsetter, skal vi gå litt tilbake i tid i 29-åringens yrkeskarriere. Bjørn-Andreas startet som assistent i hjemmetjenesten i Nedre Eiker, tok fagutdanning som helsefagarbeider på deltid og har jobbet som helsefagarbeider i til sammen ni år. Han trivdes godt. Det føltes meningsfylt, og han hadde gode kolleger og en variert arbeidshverdag. Han hadde egentlig ingen planer om å bytte jobb.

Men da det ble sendt ut en invitasjon til de ansatte om kurs i velferdsteknologiens ABC, fattet Bjørn-Andreas interesse. Han forventet et firetimers kurs, noe tilsvarende han hadde deltatt på tidligere, for å lære litt mer om velferdsteknologi. Ikke visste han at det var et kurs på 14 samlinger. Og ikke visste han at med dette kurset tok yrkeslivet hans en ny vei – i svært så positiv retning.

Etter kurset startet Bjørn-Andreas i en 20 prosent stilling som implementeringsansvarlig for velferdsteknologi i Nedre Eiker kommune.

Bujørn-Andreas Finseth på kontoret i Nedre Eiker
BILDE: Bjørn-Andreas Finseth

Siden 29-åringen fortsatt jobbet ute i tjenesten, kjente han de fleste av både ansatte og brukere. Han så behovet for hjelpemidler, og han så fordelene ved å ta dem i bruk.

- Det har absolutt vært en fordel å ha den bakgrunnen jeg har. Det å være implementeringsansvarlig på en torsdag og fortelle de ansatte at dette er bra, og så komme på helgejobb fredag og ta i bruk de samme hjelpemidlene sammen med kollegene, er positivt. Jeg føler det gir mer tyngde enn å komme inn som en vilt fremmed datafyr og fortelle at dette er noe vi må satse på.

Bjørn-Andreas smiler stort igjen. Han føler seg heldig, og han opplever at dette er en yrkesvei som stadig gir ham utfordringer.

Skal føle seg trygge

En 20 prosent stilling ble stadig utvidet, og i dag jobber Bjørn-Andreas fulltid med velferdsteknologi.
Han synes det er interessant å være med på denne utviklingen. Han mener det er viktig og ikke minst nødvendig å følge med på mulighetene velferdsteknologien gir, for å kunne møte morgendagens utfordringer.
- Vi blir flere og flere eldre, og om få år vil det være vanskelig å få nok helsepersonell. Da er det viktig å tilrettelegge for dem som ønsker å klare seg selv i hverdagen, sier Bjørn-Andreas, og tilføyer:
- Det å kunne møte eldrebølgen med trygghet for brukerne er veldig viktig. Folk skal føle seg trygge på at de kan få hjelpemidler som fungerer.
Bjørn-Andreas mener frihet, mestring, selvstendighet og trygghet er essensen når man arbeider med eldre mennesker, uansett om det er beboere på sykehjem, eller mennesker som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.
Både medisindispensere (medisinroboter) og GPSer kan gi en følelse av frihet, selvstendighet, mestring og trygghet – både for dem som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og for deres pårørende. Hjemmeboende skal for eksempel ikke trenge å vente på hjemmetjenesten som skal levere ut medisiner, og de skal kunne gå ut på tur uten å være redde for ikke å finne hjem igjen.
Bjørn-Andreas er ute på besøk hos en forening for å fortelle om velferdsteknologi.
BILDE: Bjørn-Andreas er stadig ute hos ulike lag og foreninger og informerer om bruk av velferdsteknologi. Han forteller at mange er litt skeptiske i starten, men at de aller fleste går hjem igjen med en større forståelse og tro på teknologien.

Kan redde liv

Bjørn-Andreas liker å være med på å skape solskinnshistorier. Det kan være små ting som gjør hverdagen enklere for dem som trenger litt ekstra hjelp.
- Det å kunne bidra til å gi brukere tilpassede hjelpemidler, er veldig bra. Satt på spissen, så kan GPS være med på å redde liv, sier han.
29-åringen setter seg ned på sengen på visningsrommet i basen til hjemmetjenesten i Mjøndalen. Han viser og forklarer hvordan en RoomMate fungerer. Det er et apparat på veggen som sørger for et visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner.
På visningsrommet skal ansatte i helsetjenesten få opplæring i bruk av nettopp elektroniske medisindispensere (medisinroboter), GPSer, sengematter og RoomMate. Her skal Bjørn-Andreas, sammen med ressurspersoner ute i tjenesten, sørge for at helsepersonell blir godt drillet i bruken av dette utstyret. Så godt drillet at brukerne opplever dette som nøkkelen til en sikrere og mer forutsigbar hverdag.
- Man må tenke litt annerledes og kunne tilby en annen type omsorg. Vi skal tilrettelegge for dem som ønsker å klare seg selv hjemme, og da må vi kunne gi trygghet til brukerne, sier han.

Utviklingen går fort

Bjørn-Andreas tror det er mye uforløst potensial innen velferdsteknologi både i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner. Han mener det er mange der ute som kan nyttiggjøre seg ny teknologi for å få en bedre og tryggere hverdag.
29-åringen forteller om en bransje som er i rask utvikling, så det gjelder å holde seg oppdatert på alt av det leverandørene har har av tilbud, nettopp for å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne i kommunen.
Også i Svelvik og Drammen kommuner er det medarbeidere som har ansvar for velferdsteknologi, akkurat som Bjørn-Andreas. Han tror derfor at velferdsteknologien vil bli godt ivaretatt når vi blir en ny, stor kommune fra årsskiftet. 
- Jeg vil jo ikke anbefale denne jobben til andre, for da tar de jobben min, ler Bjørn-Andreas.
- Nei da, fra spøk til alvor: Det er en veldig lærerik jobb som absolutt kan anbefales. Jeg opplever at jeg har vokst med oppgaven, og oppgaven har vokst med meg.
Bjørn Andreas Finseth foran en murvegg
BILDE: Bjørn-Andreas Finseth jobber som implementeringsansvarlig i Nedre Eiker kommune.