En trivelig, innbydende og nyttig folkepark bygges nå i Mjøndalen sentrum som en konsekvens av at tre kommuner blir én i 2020.

Det er Vikhagan lekeplass ved Samfunnshuset i Mjøndalen sentrum som nå skal omdannes til en folkepark og viktig møteplass for mjøndølinger. Pengene er allerede bevilget, og gravearbeidene har startet.

Pengene er bevilget som en følge av Kommunereformen og statlige bevilgninger i den forbindelse. I den politiske plattformen heter det at de kommunene som blir enige om å danne en felles kommune, får ti millioner kroner hver til stedsutvikling i overgangsfasen fram til ny kommunes opprettes i 2020. Staten har ennå ikke bevilget disse pengene, men de forskutteres av Drammen kommune.

Parken Vikhagan er nå avstengt mens arbeidene pågår. I løpet av høsten og neste sommer skal parken oppgraderes til folkepark med lekeareal, møte- og sitteplasser, et amfi med fontene og en inngangsport.

Det var i mai at kommunestyret i Nedre Eiker vedtok å bevilge fire millioner kroner til dette formålet. Det øvrige beløpet (seks millioner) skal blant annet gå til utvikling av Tusenårsstedet i Krokstadelvam, etablering av trådløst nettverk (wifi) på sentrale møteplasser som Vikhagan, Mjøndalen torg og Tusenårsstedet. Hvis det blir penger til overs etter dette, ønsker kommunestyret blant annet å opparbeide Bjørkelundområdet, det vil si området nedenfor Mjøndalsbrua, mellom elva og riksvei 283 med turstier og benker.

 

Vikhagan

Parken Vikhagan i Mjøndalen er nå avstengt i påvente av at den skal bli et attraktivt møtested med blant annet amfi og fontene.