Landets eldste bryggeri skinner i desembermørket. Det produseres på høygir. Aass er så mye, bryggeri, kulturhistorie, signalbygg, nasjonal og internasjonal merkevare, industripark og eiendomsutvikler.

Bilde: Nye Drammen på bedriftsbesøk hos Aass bryggeri, fra venstre salgssjef i Aass, Lauritz Aass og leder for fellesnemnda i Nye Drammen, Bent Inge Bye.

Derfor har medlemmer av Nye Drammen kommune ønsket å besøke bryggeriet som dekker 28.000 kvadratmeter i Drammen sentrum. Det omfatter ikke bare bryggeriet, men også næringslokaler som bryggeriet leier ut til rundt 300 leietakere. Slik sett er bryggeriet langsomt bygd en betydelig næringspark i sentrum av byen.

Kultur og identitet

Det er nå femte generasjon Aass som eier og driver bryggeriet. Administrerende direktør Christian August K. Aass og salgssjef Lauritz Aass viste Nye Drammen rundt i bedriften, gjennom lokaler som forteller en eiendommelig historie. Aass bryggeri er noe mer enn fysiske bygninger og produksjonsanlegg. Det har på sett og vis alltid vært der, fra før bybrannen i 1866. Bryggeriet bisto i gjenreisningen etter brannen, var med og beplante Bragernesåsen og bidro etter at Drammens Teater brant for 25 år siden.

Aass bryggeri er også spesiell på en annen måte. Gründer Poul Lauritz Aass var ikke den eneste som kom fra bygda og startet bryggerier på 1800-tallet. Men de andre bryggeriene er i regelen enten kjøpt opp av de store bryggerigigantene eller så er gammel storhet falmet. Aass bryggeri er ikke slik. Bryggeriet strutter av stolthet og energi, noe fasaden ut mot Drammenselva er et eksempel på. I europeiske byer gjemmer ofte bryggeriene seg bak skitne teglfasader. I Drammen er bryggeriet et av byens fremste signalbygg.

Nye Drammen og naboene

Fellesnemnda i Nye Drammen har satt ned en egen politisk arbeidsgruppe som ser på Nye Drammens posisjon, altså hvordan Nye Drammen skal samhandle og samarbeide med sine naboer. Lederen av utvalget, ordfører Tore Opdal Hansen, bruker gjerne uttrykket «Nye Drammen kommunes utenrikspolitikk», Nye Drammen i det store bildet, så å si. I den forbindelse har dette utvalget hatt besøk av flere sentrale aktører, eksempelvis det nye universitetet. Sist måned besøkte utvalget Isachsen-gruppen i Nedre Eiker, og denne måneden var tiden kommet til Aass bryggeri.

Etter omvisningen orienterte blant annet den nye lederen av Næringsforeningen, Rune Kjølstad om noen refleksjoner han har gjort i sine første uker som leder av denne foreningen. Han mente arbeidsgruppen Regional posisjon har et svært viktig arbeid foran seg. Konkurransen om både innflyttere, offentlige og private arbeidsplasser tetner til rundt Oslofjorden. Den kommende intercity-satstingen knytter byene enda tettere sammen. Det betyr tettere samarbeid, men også skarpere konkurranse.