Forslaget med «Årringer - ringvirkninger» er juryen og arbeidsgruppas innstilling til nytt kommunevåpen.

Juryens forslag til nytt kommunevåpen - årringer - ringvirkninger
BILDE: Juryen og arbeidsgruppa foreslår at dette blir den nye kommunens våpen.

Nå er det opp til fellesnmenda og de tre kommunestyrene å vedta hva som blir kommunevåpenet for Nye Drammen kommune.

Fellesnemnda behandler dette i møte 11. oktober.

Forslaget fra juryen og arbeidsgruppa heter «Årringer - ringvirkninger». Juryen og arbeidsgruppe for kommunevåpen valgte dette forslaget som det forslaget av 40 innsendte som skilte seg ut som spennende og dynamisk og moderne.

Etter behandling i fellesnemnda sendes saken til beslutning i de tre kommunestyrene.