Det første av fire møter om lokaldemokrati ble holdt på Berger gård i går kveld, og de folkevalgte tok med seg mange innspill og ideer fra en kommune som har gått nye veier både når det gjelder involvering og innbyggermedvirkning.

På møtet orienterte Anne Synnøve Horten fra Svelvik kommune om arbeidet med lokaldemokrati i Svelvik, om ulike metoder og verktøy og erfaringene fra dem.

Oppgaveutvalg og gjestebud

Hun redegjorde også for hvorfor man hadde gått nye veier og erfaringene fra så forskjellige metoder som oppgaveutvalg, lokalutvalg, borgertorg, ungdommens kommunestyre og gjestebud.

Hun utfordret også forsamlingen som besto av både folkevalgte og inviterte. Deretter foregikk diskusjonen i grupper, der særlig folkevalgte fra alle de tre kommunene ble informert og utfordret.

Den nye kommunen har som mål å bli enda mer demokratisk, selv om kommunen blir større, både geografisk og i antall innbyggere. Men hva betyr det? Det er dette arbeidet som nå er begynt, og det er Merete Andera Risan fra Fellesnemnda som leder dette arbeidet.

Mjøndalen 19. april

I en kort evaluering etter møtet understreket politikere fra både Nedre Eiker og Drammen at det var svært nyttig å høpre om Svelviks erfaringer, og de roste Svelviks evne til å tenke nytt for å involvere innbyggerne.

Det neste dialogmøtet finner sted i Mjøndalen 19. april.

På bildet er det Anne Synnøve Horten fra Svelvik som orienterer.