Søknadsfristen for å søke om tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner er den 11. november.

Ordningen skal bidra til å skape gode dager for innbyggere i nye Drammen kommune, som har helsemessige eller sosiale utfordringer, eller begge deler.

Søknaden skal gjelde planlagte aktiviteter i 2020.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med:

  • , telefon 414 13 273, eller
  • , telefon 954 30 654