Fra en datamaskin på Brakerøya styres all oppvarming, luftkvalitet og lys på alle skoler, bo- og servicesentre og administrasjonsbygg i hele Drammen kommune. Møt ingeniør Rune Simensen som styrer alt sammen.

Rune Simensen sitter i Drammen Eiendoms kontorlokaler der det hele styres fra. Med de fem dataskjermene han har foran seg, har han full oversikt over de aller fleste rom på skoler, bo- og servicesentre og administrasjonsbygg i Drammen kommune.

For ikke å glemme Drammensbadet. Og Drammens Teater, tre idrettsbygg, to isbaner, tre parkeringshus og rådhuset. 51-åringen fra Solbergelva får en telefonopprigning og ruller kontorstolen fram til pulten.

Han trykker på tre-fire taster for å få liv i alle skjermene, før han med få klikk i programmet navigerer seg fram til et klasserom på Frydenhaug skole. Der ser han hvor mange grader det er i rommet, hvordan luftkvaliteten er akkurat nå og hvordan det har vært den siste uka, den siste måneden og det siste året. Alt er på stell.

50.000 avlesninger

Drammen Eiendom eier 380.000 kvadratmeter bygningsmasse som skal varmes opp, ha god luftkvalitet og ikke minst ha riktig lys. Tidligere ble alt dette styrt i hvert enkelt bygg. I dag er alle disse byggene tilknyttet en felles energi- og miljøsentral. Det vil si en driftssentral som overvåker de tekniske anleggene 24 timer i døgnet.

- Vi har 40 fyringsanlegg, 300 ventilasjonsanlegg og 500 styringsenheter som behandler ca. 50.000 punkter, forteller Rune Simensen. Jobben hans er å drifte og vedlikeholde disse tekniske installasjonene i bygningene Drammen kommune leier av Drammen Eiendom. Det vil si å ha oversikt og kontroll på alle de 50.000 punktene som det kontinuerlig gjøres registreringer på. Hvis noe er unormalt i en måling, piper det i telefonen hans.

I gjennomsnitt kommer det en tekstmelding hvert 15. minutt. Det kommer fortløpende meldinger fra de ulike styringssystemene. Når en melding tikker inn, må han sjekke hva det er og vurdere alvorlighetsgraden. Det kan eksempelvis være et fyringsanlegg som er nede, et filter som er i ferd med å bli tett, at det er for varmt eller for kaldt i en stue på et bo- og servicesenter eller dårlig luftkvalitet i et klasserom.

- Da tolker jeg meldingen, og så må jeg vurdere om det må gjøres noe umiddelbart. Enten kan jeg fikse det fra pc-en, eller så må jeg ringe en forlenget arm, forteller han. Den forlengende armen vil si en av de fem drifts-ansvarlige som jobber i Drammen Eiendom. Kanskje må en av dem reise ut til et bygg og sjekke hva som kan være feilen.

Eventuelt må Rune ut selv, og i enkelte tilfeller må leverandøren av utstyret troppe opp. Alt på telefon  Mange bruker telefonen mye i løpet av en arbeidsdag, men Rune Simensen bruker sin mer enn de fleste av oss. Han følger med på meldingene som kommer kontinuerlig, prater med kunder og leverandører og bestiller vedlikeholdsoppdrag.

PÅ Runes mobil kommer det jevnlig oppdateringer om den tekniske driften i kommunen.
BILDE: Mobilen er eRune Simensens aller viktigste verktøy i hverdagen.

I tillegg er det stadig nye prosjekter på gang. Kanskje nye løsninger som må vurderes, bestilles og implementeres i et bygg. Rune liker jobben sin. Han liker kombinasjonen og variasjonen mellom tett kontakt med mennesker og det å jobbe med teknikk i et fag der utviklingen går fort. Han har tett kontakt med leverandører, han leser fagblader og forsker på egenhånd.

- Jeg lærer mye hele tiden. Det er et fag som er i rivende utvikling, så skal man henge med, må man få med seg det siste som skjer. Man må være på hugget, sier han. Byggautomasjon og styring av bygg er det et stadig økende behov for.

Et miljøperspektiv

Geir Andersen er teknisk leder i Drammen Eiendom og sjefen til Rune. Sammen med ingeniør Trond Ragnar Haugan utgjør de trioen som har sørget for at Drammen kommune ligger veldig langt framme når det gjelder regulering og overvåkning av varme, luft og lys i bygg.

Helt siden 1996/97 har kommunen jobbet målbevisst for å automatisere de tekniske anleggene i bygningene. De tekniske løsningene gjør det mulig å styre både luften, lyset og varmen etter behovet i de enkelte rommene rundt omkring på kommunale skoler, barnehager, sykehjem og kontorer. Eksempelvis skal det være litt varmere på sykehjemmene enn i klasserommene til elevene på skolen. Og på ettermiddager og i helger senkes temperaturene automatisk i klasserommene, mens lyset skrus av på tider det ikke er noen i rommene. Det samme gjelder i kontorbygg.

Siden alt registreres, kan man ta ut rapporter av målingene både over kortere og lengre perioder, og man kan behovsstyre bruken. Dataene i rapportene gjør at de kan lære, slik at de stadig utvikler seg og blir bedre i faget.

- Av våre varmesentraler er 18 stykker utstyrt med varmepumpeteknologi som gir mer energi enn det som tilføres. Så energiforbruket er vesentlig redusert siden 1997, selv om byggene er i bruk større deler av døgnet enn før og det er installert ventilasjon i byggene i henhold til dagens krav, forklarer Rune.

Det er økonomisk gunstig, og ikke minst gunstig for miljøet. Rune og kollegene ser på jobben som et samfunnsansvar. Et ansvar de tar på største alvor.

 

Rune Simensen portrett
BILDE: Rune Simensen sørger for at lys, varme og inneklimaet rundt på kommunale bygg er som det skal.

Kommer for å lære

De tre kjenner faget godt. Alle har holdt på i over 20 år. De trigger hverandre og gjør at Drammen kommune ligger svært langt fremme på området. - Det har blitt et fagmiljø her. Sånn sett tror jeg vi har kommet langt netopp på grunn av det, sier Rune.

- Vi har hatt omtrent hele Kommune-Norge på besøk her, skyter Geir Andersen inn mens han lener seg lett på stolryggen til Rune og ser på registreringene på skjermene. Ingeniører fra både små og store kommuner kommer jevnlig på besøk for å lære. For å se hvordan Drammen Eiendom jevnt og trutt har bygget spisskompetanse på styring av bygg.

- Også Statsbygg som var på besøk her, synes vi lå litt foran dem, smiler Andersen og tilføyer noe han er veldig stolt over - nemlig Drammensbadet. Driften av badet har meget avanserte tekniske løsninger, med kompliserte ventilasjon- og varmesystemer. Geir er imponert av Rune og Trond som har holdt det i gang:

- I ti år har bygget har vært i drift fra tidlig morgen til sen kveld nesten alle døgn i året. Og det helt uten stopp. Hvordan veien blir videre i den nye kommunen vet ikke Rune så mye om foreløpig. Men han er positiv.

- Jeg tenker at byggautomasjon vil bli mer og mer komplekst. Det blir spennende å få kolleger fra Svelvik og Nedre Eiker med på laget. Jeg kjenner allerede et par av dem, og det er fine mennesker. Jeg håper og tror det bare blir positivt, sier Rune.

 

Rune Simensen og Geir Marthinsen står og ser på skjermene på driftssentralen.
BILDE: Rune Simensen og Geir Marthinsen følger med på skjermene på driftssentralen på Brakerøya.

 

Siste saker