Vedlagt ligger en forenklet oversikt over alle de endelige adresseendringer som skjer Svelvik, Drammen og Nedre Eiker i løpet av våren 2019.

Her er oversikten

veinavn i nye Drammen må endres.
BILDE: Flere navn må endres når de tre kommunene skal slå seg sammen.