Her er referatene fra alle dialogmøtene med innbyggerne i Nye Drammen kommune. Nederst i artikkelen er dessuten en oppsummering av tjenestebehovet, slik ønskene ble fremsatt i alle kommunedelene

Dialogmøte Konnerud
Bilde fra dialogmøtet på Konnerud denne uka. Prosjektrådmann Elisabeth Enger orienterer en engasjert forsamling på Svensedammen skole.

Nye Drammen kommune  har arrangert dialogmøter med alle de ti kommunedelene i den nye kommunen. 

Her er referatene fra disse møtene. Den største bydelen, Åssiden, Solbergelva og Solbergmoen, har hatt to dialogmøter, ett i Nedre Eiker og ett i Drammen.

Dialogmøtene har vært godt besøkt. Nærmere tusen innbyggere har møtt og deltatt i diskusjonene om nærdemokrati og stedsutviklingen i den nye kommunen.

Dialogmøte Krokstadelva og Stenseth (pdf)

Dialogmøte Mjøndalen, Åsen og Steinberg (pdf)

Dialogmøte Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden (pdf)

Dialogmøte Rødskog, Gulskogen og Ytterkollen (Pdf)

Dialogmøte Konnerud, Skoger Vest (pdf)

Dialogmøte Strømsø ovenfor jernbanelinja, dvs Danvik, Austad, Fjell (pdf)

Dialogmøte for Strømsø nedenfor jernbanelinja: Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen (pdf)

Dialogmøte for Bragernes og Øren (pdf)

Dialogmøte for Åssiden, Solbergelva og Solbergmoen (pdf)

Dialogmøte for Åskollen, Nesbygda og Skoger øst (pdf)

Dialogmøte for Svelvik sentrum, Berger og Ebbestad (pdf)

Oppsummering tjenester i alle kommunedeler