I dag er det en historisk dag for den nye storkommunen Drammen. Kommunestyret for Drammen kommune konstitueres i kommunestyresalen på rådhuset i Drammen.

tårnene på rådhuset i Drammen
BILDE: I dag konstitueres kommunestyret for Drammen kommune i rådhuset i Drammen.

I dag klokken 17.00 starter kommunestyremøtet der kommunestyret konstitueres og ny ordfører, varaordfører og formannskap skal velges.

På agendaen for møtet står følgende saker:

  • Kommunestyrevalget 2019 i Drammen kommune - godkjenning av valgoppgjør
  • Orientering om regelverk for valg av formannskap, ordfører, varaordfører, kontrollutvalg og hovedutvalg
  • Forslag til politisk hovedstruktur Drammen kommune
  • Valg av formannskap for perioden 2019 – 2023.
  • Valg av ordfører og varaordfører for valgperioden 2019 - 2023
  • Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Møtet kan du følge direkte fra klokken 17.00.