Det var historisk sus over det første møtet mellom de fremste folkevalgte i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen da de tre kommunestyrene møttes i Adventkirken i Mjøndalen onsdag kveld.

De tre kommunenes kommunestyrer

(Fotograf: Torbjørn Tandberg)

Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen rådhus, men denne gangen var det Nedre Eiker sin tur til å invitere sine kolleger i Drammen og Svelvik. De tre kommunene skal som kjent bli én kommune fra 2020, landets sjuende største med 100.000 innbyggere.

Hensikten med å sette de tre kommunestyrene i stevne var både å bli kjent med hverandre og dessuten lytte til hva Nye Asker kommune har fått til så langt. Nye Asker er interessant på flere måter. Den er bare litt mindre enn det den nye storkommunen i Drammensregionen vil bli. Sammenslåingen der skjer med en stor kommune, en mellomstor og en relativt liten (Asker, Røyken og Hurum), og er således ganske tilsvarende med sammenslåingen mellom Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Et tredje poeng er at Nye Asker og den nye kommunen i Drammensregionen definerer hverandre som sine viktigste samarbeidspartnere, og dessuten er Asker kommet noe lenger i prosessen enn det den nye storkommunen i Drammensregionen er.

Møtet i Nedre Eiker ble ledet av ordfører Bent Inge Bye, som sammen med sine ordførerkolleger i Drammen og Svelvik, Tore Opdal Hansen og Andreas Muri, redegjorde for prosessen så langt. Ingen ting er ennå bestemt, men en omfattende kartlegging i de tre kommunene er begynt.

Som Bye så treffende sa det: «Dette er som Prøysen, vi stille med blanke ark og fargestifter til.»

Hovedinnledere denne kvelden var imidlertid Nye Askers ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke. I Nye Asker har de allerede nedsatt en såkalt fellesnemnd som er det viktigste arbeidsredskapet når den nye kommunen skal bygges. Bjerke minte om de tre bærebjelkene for at den store fusjonen skal lykkes: Likhet, raushet og gjensidig respekt. Bare slik får man en gjensidig forståelse for hevrandres ståsted, noe som er helt avgjørende når den nye kommunen skal bygges.