Stillingen som prosjektrådmann i Nye Drammen kommune er lyst ut. Listen over kvalifikasjoner som kreves, er lang.

I stilingsannonsen heter det at som prosjektleder skal prosjektrådmannen lede arbeidet med å skape en organisasjon som oppleves slagkraftig, nytenkende, moderne og dynamisk. 1. januar 2020 blir prosjektrådmannen permanent rådmann i den nye kommunen.

Om kvalifikasjonene heter det at at dersom søkeren kommer fra offentlig sektor skal prosjektrådmannen ha betydelig ledererfaring som toppleder eller som nummer to i organisasjonen. Dersom rådmannen rekrutteres fra privat sektor, bør vedkommende ha betydelig ledererfaring som toppleder. I begge tilfeller må det dokumenteres gode resultater i lederstillinger.

Blant der øvrige kvalifikasjoner som kreves,er faglig erfaring fra ett eller flere av de kommunale tjenesteområdene, og vedkommende skal dessuten ha ledet omstillings- eller endringsprosesser med dokumenterte resultater. Vedkommende skal blant annet også ha betydlig innsikt i økonomistyring og vikrsomhetsstyring, samt ha kjennskap til eller arbeidet tett på politiske prosesser. Innsikt i og erfaring med digitale prosesser nevnes også, samt erfaring med arbeid med tillitvsvalgte og deres organisasjoner.

Når det gjelder søkerens personlige egenskaper, legges det vekt på at vedkommende må være samlende, relasjonssterk og prosessorientert, men også tydelig, målrettet og handlekraftig. I stillingsannonsen heter det at "det blir kritisk å ha tillit hos og god samhandling med alle aktører gjennom prosjektet samtidig som alle milepæler nås og godt forankrede beslutninger tas".

Det er rekrutteringsbyrået Headvisor som har fått i oppdrag å finne gode kandidater. Det er nedsatt et utvalg bestående av de tre ordførerne, tillitsvalgte og en representant for Headvisor som skal intervjue de mest interessante kandidatene. Ansettelsen vil skje tidlig på høsten, med tiltredelse senest ved nyttår.

Andreas Muri Tore Opdal Hansen Bent Inge Bye

De tre ordførerne Andreas Muri, Svelvik, Bent Inge Bye, Nedre Eiker og Tore Opdal Hansen, Drammen, leder prosessen med å ansette prosjektrådmann for den nye kommunen.