I juni fikk alle husstander i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik en brosjyre med informasjon om kommunesammenslåingen.

Forsiden på husstandsbrosjyrenBrosjyren er på fire sider og omhandler hvorfor kommunene danner en ny kommune, hva som skjer i nærmeste fremtid samt svar på fem vanlige spørsmål fra innbyggerne.