Hva skjer når Svelvik, Drammen og Nedre Eiker blir én kommune og rundt 6000 ansatte får ny arbeidsgiver?

Hva er tidsplanen for ny organisering, og når får jeg vite hva som skjer med min arbeidsplass?

Disse spørsmålene, og mange flere, får du belyst når prosjektrådmann Elisabeth Enger (bildet) holder informasjonsmøter for ansatte i de tre kommunene. De første møtene holdes på Union Scene fredag 13. april og onsdag 18. april. Disse holdes i rask rekkefølge etter hverandre, slik at flest mulig kan få anledning til å delta.

På Union Scene er tidspunktene for møtestart 8:30, 10:30, 12:30 og 14:30, begge dager. Hvert møte tar ca en time.

De neste informasjonsmøtene blir i Svelvik 20. april. Det skjer på Samfunnshuset der det blir tre møter, med møtestart henholdsvis kl. 10:30, 12:30 og 14:30.

Det siste informasjonsmøtet i april blir i Adventkirken i Mjøndalen, tirsdag 24. april. Der holdes tre informasjonsmøter etter hverandre, med møtestart 10:30, 12:30 og 14:30.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger, som blir rådmann når den nye kommunen oppstår 1. januar 2020, vil både orientere om prosessen knyttet til virksomhetsoverdragelsen (når tre kommuner blir til en), fastsettelse av ny organisering samt annen relevant informasjon som angår prosjektet Nye Drammen kommune.

Informasjonsmøtene er åpne for alle i de tre kommunene. Det innebærer eksempelvis at en kan møte opp på det sted og til den tid det passer best for den enkelte.

Det vil bli arrangert flere informasjonsmøter i tiden fram til at tre kommuner blir til én.