Prosjektrådmann Elisabeth Enger vil de kommende dagene holde informasjonsmøter for ansatte i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner.

Disse møtene skjer etter samme mønster som informasjonsmøtene tidligere i år. Det betyr at de ansatte selv velger å møte til den adressen og det tidspunktet som passer best. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Elisabeth Enger vil blant annet redegjøre for organiseringen av den nye kommunen. Når informasjonen blir gitt, er organiseringen av kommunalsjef-nivået bestemt. Det blir også gitt noe informasjon om noen prinsipper for virksomhetsnivået.

Møtene

Informasjonsmøtene blir holdt slik:

  • Tirsdag 4. desember. Adventkirken, Mjøndalen. Start: 12.00 og 13.30
  • Onsdag 5. desember: Auditoriet på Kompetansesenteret, Wergelandsgate 9, Drammen, 13.00 og 14.30
  • Tirsdag 11. desember: Adventkirken, Mjøndalen, 08.00
  • Tirsdag 11. desember: Rådhuset, Svelvik, 13.00 og 14.30
  • Fredag 14. desember: Auditoriet, Kompetansesenteret, Wergelandsgate 9, Drammen, 08.00 og 09.30