Det var ikke uventet adressekollisjoner som skapte det største engasjementet da Fellesnemnda for Nye Drammen møttes i dag, torsdag.

Adresser og veinavn er  ikke til å spøke med. Menge har sterke følelser knyttet til adressen som kanskje har tilhørt ens barndomshjem. Samtidig er det slik at det fins mange doble adresser i de tre kommunene.

Felles adresser

Sju adresser er felles for alle tre kommuner, mens Drammen og Svelvik har 16 felles adresser. Drammen og Nedre Eiker har hele 40 like veinavn, fra Stasjonsgata til Øvre Torggate, samt Øvre Eikervei og Rådhusagata - bare for å ha nevnt fire av dem.

Medlemmene av fellesnemnda mente imidlertid at selv om adresser og veinavn kan være viktige for innbyggerne, er ikke det ensbetydende med at det blir mye uro rundt denne saken. Merete Andrea Risan (Ap) tok til orde for sterk involvering av innbyggere. Hun mente det ville føre til at mange lokalt ønsket navneendringer. Det samme var Eivind Knudsen (Ap) inne på.

Høyres Tore Opdal Hansen også ivret for det lokale engasjement. Gjennom å involvere lokalsamfunnnene i slike debatter, kan vi få mye servert på gullfat, sa han. Det mente også Tor Tveter (H) som minnet om at det ikke er veldig smart å være fokusert på problemer før de eventuelt dukket opp. Han hadde sterk tiltro til fagmiljøene i de tre kommunene som nå jobber med doble og triple adresser som altså skal bli én adresse i den nye kommunen. Dette innebærer at mange adresser må skifte navn.

Arbeidsgrupper

I møtet i Fellesnemnda vanket det også mange godord om de politiske arbeidsgruppene som er satt ned for å arbeide med lokaldemokrati og symboler, herunder nytt kommunevåpen.

Lederne av disse utvalgene, henholdsvis Merete Andrea Risan og Tor Tveter, berømmet den konstruktive stemningen i gruppene. Også her blir det dialogmøter med innbyggerne, tildels på tvers av kommunegrensene. For området Åssiden/Solbergelva blir det arrangert felles dialogmøte. Disse dialogmøtene starter allerede denne måneden, og det første som går  av stabelen er i Svelvik 22. mars.

Saksutredningen for gatenavn og andre saker som ble behandlet i fellesnemnda i dag, kan du lese her.

På bildet nedenfor ser vi Svelviks ordfører argumentere med Tove Paule (ryggen til), og ved enden av bordet, fra venstre: Ordførerer Tore Opdal Hansen, prosjektrådmann Elisabeth Enger og fellesnemndas leder Bent Inge Bye.