Hvordan skal den nye kommunen organiseres og styres? En serie innspillsmøter er i gang før organiseringen spikres før påske.

Mandag 11. februar i Samfunnshuset i Mjøndalen startet innspillsrunden, og hele 133 ledere var samlet. Ulike problemstillinger ble drøftet gjennom dagen. Første tema var administrativ støtte til lederne. Hvordan skal ledere ute i organisasjonen bli gode? Hvordan kan de avlastes med sentrale støttefunksjoner?

Flere innspillsmøter

I løpet av februar skal det arrangeres flere slike innspillsmøter. Blant temaene som skal diskuteres er utvikling, innovasjon og strategisk støtte", regionhovedstad, arbeid og næring, samfunnsutvikling, klima og miljø, tekniske tjenester, samt tjenester som er til for familier,  barn, inkludering og forebyggende folkehelse. Omsorg i hjem og institusjon" er også ett av temaene som skal diskuteres.

Over 500 ledere skal komme med innspill i disse møtene som altså avvikles i løpet av februar.

Organisering av den nye kommunen

Denne uken starter altså innspillsrunden med lederne i de nåværende kommunene, og fra slutten av februar er både ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten samlet i arbeidsverksteder. Før påske skal organisasjonskartet være tegnet. Da ser en hvilke oppgaver som skal løses hvor. Da skal det også bestemmes bemanning i den enkelte virksomhet; hvor mange og med hva slags kompetanse. Dette gjelder vel å merke type stillinger, men ikke i første omgang hvilke personer. Personkabalen kommer senere.

Bildet nedenfor viser diskusjonene over bordene på Samfunnshuset i Mjøndalen mandag morgen.