Karl Fredrik Lund har sagt opp sin stilling som direktør for utvikling og digitalisering for Nye Drammen kommune for å lede en teknologibedrift. Han slutter i stillingen 1.september.

BILDE: Fredrik Holtan og Elisabeth Enger

- Det er veldig leit å forlate en virksomhet med så mye flinke folk. Jeg har blitt positivt overrasket over hvor mye kompetanse det er i kommunene og hvor stort mangfold av tjenester kommunene utfører. Jeg har stor respekt for jobben som gjøres, sier Karl Fredrik Lund.

- Det er mange spennende utviklingsmuligheter som hadde vært gøy å realisere, men når jeg fikk muligheten til å internasjonalisere en norsk teknologibedrift ble fristelsen for stor, sier Lund.

- Vi synes det er leit at vi ikke får nytte oss av Karl Fredriks kompetanse videre, men vi har forståelse for hans valg, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger.

Fredrik Holtan er etter en ekstern utlysning ansatt i Nye Drammen som stabsleder for oppfølging og analyse. Han vil starte i løpet av høsten. Fra oppstartstidspunktet vil han også inntil videre fungere som direktør for utvikling og digitalisering.

Fredrik Holtan har bidratt i arbeidet med bygging av Nye Drammen som konsulent fra PwC. At han nå skifter rolle og trer inn i ledelsen, synes Enger er svært positivt.

-  Vi er veldig glade for å få Fredrik med hans kompetanse, med på laget, sier Enger.

- Det betyr også at vi beholder miksen i ledergruppa, med folk fra næringslivet og det offentlige, og internt og eksternt.K

 

Portrett av Karl Fredrik Lund
BILDE: Karl Fredrik Lund