Nærmere 100 veier i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker må bytte navn innen 2020. Nå kan du komme med ditt forslag til nye veinavn.

Her kan du se kartet over hvilke veier som må bytte navn.

Forslagene kan sendes til: