Disse blir kommunalsjefer og stabsledere i nye Drammen kommune.

Oversikt over stabsledere og kommunalsjefer
BILDE: Kommunalsjefer og stabsledere

Prosess

Overgangen fra tre kommuner til én ny er en virksomhetsoverdragelse. Det innebærer blant annet at rekruttering skjer i form av innplassering i stedet for ansettelser. Ved innplassering er reglene annerledes enn ved vanlige ansettelser, blant annet om hvor mye informasjon som offentliggjøres.

Alle de nye kommunalsjefene i Nye Drammen kommune. Stilt opp i Nye Drammens lokaler.
BILDE: Bak fra venstre: Anne Gjemmestad Nilsen, Trine Aas, Paul Røland, Bertil Horvli, Heming Herdlevær, Erik Brun Pedersen, Marit Nielsen og Anne Hilde Crowo. Foran fra venstre: Siri Sørensen, Thomas Larsen Sola, Jorunn Larsen, Espen Sørvig, Dagny Nordal Pettersen og Lars Arntzen.

- I innplasseringsprosesser offentliggjør vi ikke hvem som har meldt interesse for jobbene, og heller ikke hvor mange som har meldt interesse. Men vi kan fortelle at 70 prosent av dem som meldte interesse var fra Drammen kommune, 20 prosent fra Nedre Eiker og 10 prosent fra Svelvik, sier direktør for administrasjon og administrativ effektivisering Kirsti Aas Olsen i nye Drammen.

Med 14 ledere på plass, er forholdet det samme: 1 fra Svelvik kommune, 3 fra Nedre Eiker og 10 fra Drammen.

Mange gode kandidater

Kirsti Aas Olsen sier at prosessen med innplassering har vist at det er mye god kompetanse i organisasjonen.

- Jeg vil på vegne av ledergruppa i nye Drammen takke alle som meldte interesse for stillingene. Vi har hatt samtaler med mange svært dyktige medarbeidere, og vi gleder oss til å samarbeide med så mange engasjerte medarbeidere i den nye kommunen.

I alt 16 kommunalsjefer og stabsledere skal på plass. To av lederstillingene på nivå 2 er ennå ikke besatt. Kommunalsjef for arbeid og velferd blir innplassert når direktør for arbeid og inkludering Manuela Ramin Osmundsen starter arbeidet i nye Drammen i februar. Stillingen som stabsleder for oppfølging og analyse blir lyst ut eksternt.

Kontakt

Har du spørsmål om innplasseringene, ta kontakt med direktør for administrasjon og administrativ effektivisering Kirsti Aas Olsen i nye Drammen:

  • E-post:
  • Tlf: 97 49 66 25